Poděkování za brigádu

zveřejněno v sekci Aktuality

Velký dík všem rodičům, kteří nám přišli pomoci zvelebit naši zahradu a prostor před školkou. Máme radost, že přišlo i tolik tatínků, kteří udělali kus těžké práce. Maminkám děkujeme za krásně upravené záhonky. Počasí nám přálo, tak si i děti užily své. Dohromady jsme si, myslím, užili hezké odpoledne a vše zakončili opékáním špekáčků. Potěšila nás také velká účast 68 rodičů.

Ještě jednou moc děkujeme!

Kolektiv MŠ

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova