Režim dne

  • Provozní doba MŠ

MŠ Slavíčkova je zřízena jako zařízení s celodenním provozem – od 6.30 do 16.30 hod.

Rodič má povinnost předat dítě osobně učitelce a odpoledne si dítě včas vyzvednout, v 16.30 hod opouští budovu MŠ.

Budova MŠ se otevírá ráno v 6,30 hod., ne dříve.

Ve třídách pro alergické a zdravotně oslabení děti před tímto navštíví pracovnu zdravotní sestry.

Děti mohou přicházet do MŠ podle možností rodičů, nejpozději však do 8:45, kdy se podává dopolední svačina. Příchod i odchod dětí v jinou než stanovenou dobu je možný po předchozí domluvě s paní učitelkou na třídě. V době oběda nedoporučujeme vyzvedávat děti dříve. Dbáme i na správně stravovací návyky a chceme dětem dopřát dostatek času ke klidnému obědu.

Provoz tříd Zajíčků, Veverek a Medvídků

 Ranní scházení 6:30 – 7:15 ve třídě Zajíčkůod 7:30 ve svých třídách

V 8:45 se MŠ uzamyká !

 Rozcházení po obědě  12:35 – 12:50, kdy se MŠ uzamyká!
 Odpolední rozcházení 14:45 – 16:00 Zajíčci a Veverky ve svých třídáchod 15:30 jsou Medvídci u Zajíčků

od 16:00 (pondělí – čtvrtek) jsou Veverky u Zajíčků

od 15:45 (pátek) jsou Veverky u Zajíčků

15:30-16:30 rozcházení dětí ve třídě Zajíčků

16:30 se MŠ uzamyká!

Provoz tříd Ježečků a Broučků

 Ranní scházení od 6:30 – se scházejí děti ve třídě Ježečkůmezi 7:00-8:00 odcházejí děti z Ježečků do třídy Broučků

V 8:45 se MŠ uzamyká !

 Rozcházení po obědě  12:20 – 12:40, kdy MŠ se uzamyká!
 Odpolední rozcházení
pondělí – pátek: v 15:15 děti ze třídy Broučků přechází k Ježečkům, kde provoz v 16:00 končí

16:00-16:30 – děti se převádí do třídy Zajíčků

V 16:00 se uzamyká přízemí MŠ!

 

 

 

 

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova