Adaptace dětí

Vstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí naše mateřská škola  pro rodiče s dětmi adaptační program.

Adaptační program

Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte.
Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.

1.týden
1.den v MŠ za účasti rodičů – přivítání, vzájemné seznámení – maximálně 1 hod.
2., 3. den  nejdéle do 10.hod. – možnost s rodiči (doporučujeme jen krátkou přítomnost rodičů).

4.,5. den, pokud se dítě dobře adaptuje, může zkoušet delší pobyt.

2.týden
Je možná dopolední docházka s odchodem odchod před obědem – 11,00 hod. nebo po obědě – 12,00 hod.  (možnost s rodiči)

Od 3. týdne

Pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem od 14.45 hod.

Pokud si dítě zvyká pomaleji, domluví si rodič s učitelkou další individuální průběh adaptace.

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova