Focení tříd

zveřejněno v sekci Aktuality

Ve středu 10.6.2020 proběhne společné focení jednotlivých tříd na zahradě MŠ.

Prosíme, připravte dětem vhodné oblečení.

Pasování předškoláků

zveřejněno v sekci Aktuality

úterý 16.6.2020 od 15.30 hod. se bude konat na zahradě MŠ program pro předškoláčky spojený s pasováním, kterého se účastní i rodiče.

Už se na Vás těšíme!

Spaní předškoláků v MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

Ve čtvrtek 18.6.2020 od 16.30 hod. si předškoláčci užijí večer plný zábavy, překvapení, soutěží a odvahy.

Na spaní dětem nachystejte kartáček na zuby, čisté spodní prádlo a oblečení na další den.

Prosíme maminky, aby upekly dětem k brzké snídani něco dobrého, např. buchty, táč, bábovku … :-)

Prázdniny – vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

zveřejněno v sekci Aktuality

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na prázdninový provoz se bude vydávat v 

pondělí 1.6. od 8:00 do 16:00 hod. a v úterý 2.6.2020 od 8:00 do 13:00 hod.

Mějte s sebou hotovost na uhrazení školného a stravného.

Úplata – prázdniny

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče, už se těšíme alespoň na “částečný návrat” do normálního života… s vašimi dětmi. Věříme, že při důsledném dodržování všech hygienických opatření a za vaší spolupráce TO ZVLÁDNEME!

zveřejněno v sekci Aktuality

ZNOVUOTEVŘENÍ A PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY!!! – od pondělí 25.5.2020

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí  Rady městské části Brno-sever oznamujeme znovuotevření MŠ SLAVÍČKOVA ke dni 25.05.2020.

ŽÁDÁME VÁS O ZVÝŠENOU POZORNOST AKTUÁLNÍCH ZMĚN.

Provozní doba mateřské školy se mění na 7:00 -16:00 hod.

Upozorňujeme také na změny uvedené v „Dodatek ke školnímu řádu“, které jsou přílohou této zprávy – je nutné tyto ZÁSADNÍ ZMĚNY důkladně pročíst, vzít na vědomí a stvrdit podpisem u třídní učitelky při nástupu dítěte.

Dále najdete v příloze dokument „Podmínky provozu mateřské školy v období od 25.05.-30.06.2020“. Prosíme o důkladné prostudování zejména části II. POHYB V PROSTORÁCH MŠ, kde jsou uvedeny naprosto zásadní hygienická opatření. I tyto podmínky a opatření je nutné vzít na vědomí a stvrdit svým podpisem u třídní učitelky.

Další dokument Příchod dítěte do mateřské školy

Děti mohou do budovy MŠ přicházet pouze v doprovodu jedné osoby. Do budovy MŠ vstupují současně pouze 4 skupiny do každého podlaží, skupinu tvoří jedna dospělá osoba a jedno dítě, popř. sourozenec, který dochází MŠ. (Nelze vcházet do budovy se sourozencem, který MŠ nenavštěvuje ani vjíždět s kočárkem).

Při příchodu do budovy MŠ doprovod použije připravené jednorázové návleky, umístěné k  dispozici ve vstupním zádveří. Po příchodu je povinností skupiny (1 dospělá osoba + 1 dítě) dezinfikovat si ruce z dávkovačů umístěných v šatnách jednotlivých tříd. Doprovod zodpovídá za manipulaci s dezinfekčním prostředkem.

V šatně jednotlivých tříd se mohou současně zdržovat jen 2 skupiny a to pouze po dobu nezbytně nutnou

Je nutné počítat s delší časovou prodlevou při předávání dětí.

Doba příchodu dítěte do MŠ je nově stanovena na dobu od 7:00 do 8:00 hodin. V 8 hodin se budova uzamyká a probíhá dezinfekce vnitřních prostor MŠ.  Po uzavření budovy nelze již dítě přijmout.

Vyzvedávání dětí po obědě od 12:20-12:45 hodin.

Vyzvedávání dětí v odpoledních hodinách od 15:00-16:00 hodin ve třídách bude probíhat stejným způsobem, jako při příchodu (viz. výše).

V příloze naleznete i dokument „Čestné prohlášení“, které je nutné vyplnit a odevzdat při nástupu dítěte. Výše uvedené Čestné prohlášení podepisujete vždy po absenci dítěte.

Děkujeme

Podmínky provozu MŠ v období od 25.5. – 30.6.2020

zveřejněno v sekci Aktuality

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků

zveřejněno v sekci Aktuality

Prohlášení COVID – podmínky provozu MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality
 • Co nás čeká v nejbližší době

  • 16. 6. 2020

   V úterý 16.6.2020 od 15.30 hod. se bude konat na zahradě MŠ program pro předškoláčky spojený s pasováním, kterého se účastní i rodiče. Už se na Vás těšíme!

  • 18. 6. 2020

   Ve čtvrtek 18.6.2020 od 16.30 hod. si předškoláčci užijí večer plný zábavy, překvapení, soutěží a odvahy. Na spaní dětem nachystejte kartáček na zuby, čisté spodní prádlo a oblečení na další...   Číst celé

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova