Letní prázdninový provoz pro děti z jiných MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

Kdo má zájem o umístění dítěte o prázdninách v naší MŠ, dostavte se do MŠ

1.3.2019 od 8:00 do 16:00 hod, nebo si přihlášku stáhněte na web. stránkách v sekci DOKUMENTY – Žádost o přijetí na letní prázdninový provoz (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je také k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/.

Sběr přihlášek  bude probíhat 28.3.2019 od 8:00 do 16:00 hod.

S ohledem na povolenou kapacitu naší MŠ budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkou MŠ.

Rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů.

Poměrnou část školného a stravného je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí.

V případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno.

Ve vlastní MŠ je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí.

 

 

Školkovné

zveřejněno v sekci Aktuality

Potvrzení o výši výdajů za pobyt dítěte v mateřské škole budeme vydávat v pondělí, úterý  a čtvrtek  v kanceláři školní jídelny od 13:00 – 15:30 hod.

Plavání 2.skupina

zveřejněno v sekci Aktuality

Kurzy plavání 2.skupiny začínají 8.1.2019 a končí 19.3.2019. Cena za 10 lekcí je 820,- Kč. Děti si s sebou vezmou podepsanou koupací čepici (jméno – velkým písmem vpředu na čepici), batůžek, plavky, malé pití a osušku.

Změna kontaktních údajů

zveřejněno v sekci Aktuality

Máme nová telefonní čísla!

přízemí (třída Broučci a Ježečci): 604 513 593

1.patro (třída Medvídci, Zajíčci, Veverky): 604 526 131

Dále upozorňujeme na nový email pro školní kuchyni:

sj.slavickova@volny.cz

 

Změna výše školného

zveřejněno v sekci Aktuality

Pro školní rok 2018/2019 je stanovena výše školného 450,- Kč.

Organizace školního roku 2018/2019

zveřejněno v sekci Aktuality
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3.9.2018
Podzimní prázdniny pondělí 29.10. – úterý 30.10.2018
Vánoční prázdniny sobota 22.12.2018 – středa 2.1.2019
  vyučování začíná ve čtvrtek 3.1.2019
Jednodenní pololetní prázdniny pátek 1.2.2019
Jarní prázdniny pondělí 11.2. – neděle 17.2.2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18.4. – pátek 19.4.2019
Hlavní prázdniny sobota 29.6.2019– neděle 1.9.2019
Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2.9.2019
 • Co nás čeká v nejbližší době

  • 11. 4. 2019

   Ve ČTVRTEK 11.4.2019 v dopoledních hodinách na zahradě MŠ proběhne sportovní den. Pro děti bude připraven bohatý program plný zábavy a her.

  • 15. 4. 2019
   9:00 - 10:00

   V PONDĚLÍ 15.4.2019 v 9.00 hod. navštíví naši MŠ Divadlo plyšového medvídka.

  • 17. 4. 2019

   Ve STŘEDU 17.4.2019 oslavíme s dětmi Den Země. V dopoledních hodinách na školní zahradě budou děti plnit tematické úkoly s ekologickým zaměřením.

  • 18. 4. 2019
   19. 4. 2019

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova