Kdo se o Vaše děti stará

 Seznam zaměstnanců
Ivona Mašínová pí ředitelka, pí učitelka 4. třídy Broučci
e-mail: skolka@msslavickova.cz
Mgr. Petra Lajdarová pí učitelka 4. třídy Broučci
Ivona Benešová asistentka 4. třídy Broučci
Zuzana Luňáčkova pí učitelka 1. třídy Zajíčci
Kristýna Peková pí učitelka 1. třídy Zajíčci
Gabriela Buchtová pí učitelka 2. třídy Veverky
Bc. Jana Rolková pí učitelka 2. třídy Veverky
Helena Němcová pí zástupkyně, pí učitelka 3. třídy Ježečci
Barbora Venclová pí učitelka 3. třídy Ježečci
Bc. Lucie Štefková pí učitelka 5. třídy Medvídci
Mgr. Petra Šplíchalová pí učitelka 5. třídy Medvídci
Eva Janasová zdravotní asistent, školní asistent
Kateřina Káňová hlavní kuchařka
Ing. Michaela Schmidová vedoucí kuchyně
Klimenko Anhelina pomocná kuchařka
Jana Procházková  pomocná kuchařka
Dana Pouchlá  školnice
Ivana Čechová  provozní pracovnice
Helena Číhalová  provozní pracovnice

                                      

Všichni zaměstnanci jsou plně kvalifikovaní, neustále se vzdělávají a svoji práci vykonávají nad rámec svých povinností. Učitelky jsou připraveny dětem i rodičům kdykoliv pomoci nebo poradit. Každá třída nabízí rodičům možnost zúčastnit se konzultačních hodin, kdy si v klidu a soukromí proberou diagnostické záznamy o dětech a domluví o dalších postupech a plánech v práci s dítětem.

Konzultační hodiny ředitelky školy

Je možné si domluvit osobní schůzku, nebo můžete využít emailovou adresu: skolka@msslavickova.cz. 

Během celého roku se s Vašimi dotazy můžete s důvěrou obrátit na paní učitelky .

Na další spolupráci se těší ředitelka školy Ivona Mašínová a celý kolektiv.

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova