Informace k zápisu 2023/2024

zveřejněno v sekci Aktuality

JAK ZÍSKAT PŘIHLÁŠKU

Na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz jsou podrobné informace.

SBĚR PŘIHLÁŠEK

Doporučujeme osobní podání žádostí v MŠ, eliminujeme tak případné nedostatky či nesrovnalosti a přímo ověřujeme správnost údajů.

Přijímání vyplněných přihlášek:

Středa 3.5.2022 – od 8.00 – 16.00

Čtvrtek 4.5.2022 – od 8.00 – 16.00

Poštou: Pouze v nutném případě

Veškeré dokumenty k zápisu dáte do obálky, nadepíšete nadpis Zápis školní rok 2023/2024 .

Doklady k zápisu:

  • Vyplněnou přihlášku s platnými podpisy rodičů s doložením dokladu o očkování (např. potvrzení s razítkem od lékaře)
  • Občanský průkaz
  • Rodný list dítěte
  • Pokud nemáte trvalé bydliště spádově na Lesné, přinesete kopii nájemní smlouvy.
  • Doložení trvalého pobytu dítěte – potvrzení z Ohlašovny trvalých pobytů – Husova 5, Brno. Upozorňujeme, že dle zákona není možné pořizovat si kopie OP pro tento účel. Ředitel školy má právo vyžádat si pro tento účel jakékoliv originály dokladů např. OP apod. pro ověření uvedených skutečností.

Od 17.5.2023 bude probíhat vyhodnocování žádostí. Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí vašeho dítěte do MŠ prostřednictvím e-mailu.

Od 17.5.2023 můžete sledovat průběh přijímacího řízení, zda se hranice neposunula tak, že bude vaše dítě přijato.

Rodiče nepřijatých dětí vyčkávají, zda nenastane změna. Pokud změna nastane, a budou dodatečně přijati, budou informováni e-mailem a podle pokynů si rozhodnutí vyzvednou přímo v MŠ.

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví.

Ivona Mašínová

ředitelka MŠ Slavíčkova 1, Brno

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova