ŠKOLNÉ V ČERVENCI

zveřejněno v sekci Aktuality

Po dobu uzavření MŠ v měsíci červenci se školné nehradí. (nebude strženo z účtu)

V měsíci srpnu, kdy bude v MŠ provoz , školné hradí všichni rodiče.

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova