Zápis z členské schůze rodičů

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČŮ

Paní ředitelka se přivítala se všemi přítomnými na členské schůzi školního roku  2020/2021.

Všichni přítomní byli seznámeni s KROUŽKY, které MŠ poskytuje za spolupráce lektorů v letošním školním roce:

Výuka anglického jazyka ,  kterou vede lektorka pí. Mgr. Silvie Novotná. Pí. lektorka podala rodičům základní informace o organizaci a průběhu. Vysvětlila výběr žáků a kritéria výběru. Při velkém zájmu a z kapacitních důvodů = budou zájemci vybírání dle věku.  Pracuje se i s pracovními listy.

Angličtina bude probíhat ve dvou skupinách. Pondělí/pokročilí, středa/pokročilí a začátečníci. Výuka probíhá ve třídě Medvídků od 15:30 – 16:15. 

Začíná se ve středu 30.9 . Lekcí je 12 – cena 800 kč. V druhém pololetí je dalších 12 lekcí a začíná se na jaře.

Ve výuce se nepracuje s učebnicemi, ale s pracovními  listy, didaktickými pomůckami, s CD – poslechy od rodilých mluvčích anglicky mluvících zemí.

Pěvecký sbor  „Bystroušek“, vedený  sbormistryní, paní  Evou Kalouskovou, která   rodičům podala stručné informace o průběhu a organizaci kroužku.

Fousek funguje na MŠ Slavíčkova – již pátým rokem.

Fousek bude bývat každé úterý od 15:30 – 16:15 hod.

Vzhledem k velkému zájmu a  kapacitě dětí – bude přijato pouze 5 nových dětí.

Rodiče budou mít u jednotlivých tříd k dispozici plakátek s informacemi a odkaz na webové stránky.

Kdo bude potřebovat, tak mu pí. učitelky poskytnou.

Pokud někdo bude mít zájem o kroužek – letos nebude klasický nábor, kdy pí. Kalousková bude chodit po třídách. Je potřeba se domluvit individuálně a buď pí. Kalousková dojde do třídy a s dítětem si zazpívá, nebo je možné se s pí. Kalouskovou po domluvě setkat mimo MŠ.

Skrze hygienická opatření budou lektorky předávat děti rodičům již           oblečené a nachystané u vstupních dveří MŠ.

Pí ředitelka představila jednotlivé třídy a pí. učitelky, asistentky, vedoucí školní kuchyně a pí. kuchařky.

Školní  kuchyně  – stravování

Rodiče si měli možnost vyzvednout údaje a zásadní informace související se školní jídelnou, přihlášení stravy apod.

Je potřeba zadat číslo účtu – pro strhání INKASA.

Všechny ostatní informace jsou na webu a v Provozním řádu školní jídelny (visí u parapetů).

Odhlašování obědů

Přihlašovací údaje na stránkách – je potřeba zadat číslo jídelny, uživatel: jméno a heslo

Variabilní symbol lze změnit.

Pokud někdo bude mít problém dostat se do systému apod. tak může volat do kuchyně.

Odhlašovat obědy lze elektronicky, nebo je možné volat do školní kuchyně.

Skrze obědy volat jen do školní kuchyně – nikoliv do jednotlivých tříd.

Odhlašování obědů je možné do 13:00 minulého dne. Výjimkou je pondělí, kdy je možné přes víkend odhlásit oběd – a to nejpozději do pondělí 5:30 v systému, nebo telefonicky nejpozději do 8:00 hod. Opět volat jen do kuchyně.

Po době možné k odhlášení obědů se již systém uzamyká.

Vyzvedávání obědů  – z důvodu nepřítomnosti dětí

První den nemoci, či nepřítomnosti dítěte = nárok na vyzvednutí obědu do 11:30 hod. Prosíme přesně v tuto dobu.

Jídlo je možné dát jen do ,,jídlonosičů“!

Kdo má nějaké omezení, související se stravou, či alergiemi, tak je potřeba dodat zprávu od lékaře a zásadní omezení a alergie je potřeba hlásit do školní kuchyně (mléko, lepek apod.)

 Alergie jednotlivých dětí jsou vypsány ve třídách.

V případě potřeby a dotazů ohledně stravování je možné přijít do kanceláře pí. kuchařek v pondělí, úterý a středu v době od 13:30 – 16:00.

Telefon do školní kuchyně: 739-967-707

Pí. ředitelka poděkovala pí. kuchařkám nejen za podání důležitých a potřebných informací, ale také za jejich dobře odváděnou práci ve školní kuchyni a spolupráci s rodiči.

Školné se strhává společně s se stravným  INKASEM.

Vzdělávání dětí

Při vzdělávání dětí pracujeme podle ŠVP – ,,Navracíme se k přírodě a příroda to zase vrátí nám“ .

ŠVP je celoročně na parapetu v šatně a je rodičům k dispozici. Na nástěnkách jsou vyvěšeny  „měsíční plány“, kde mají  rodiče přehled o denní práci s dětmi.

Dětem se snažíme dát poznatky o přírodě, o světě, zvířatech, planetě  … převážně prožitkovým učením.

Informace týkající se naší výuky jsou uvedeny na webových stránkách.

Informace pro rodiče nových dětí

Prosíme rodiče nových dětí, aby zaslali e-mailové adresy obou rodičů e-mailem. Do předmětu je potřeba uvést jméno dítěte a vypsat e-maily.

Příchod do MŠ

Příchod do MŠ – v 8:30 hod. – změna od minulého školního roku – vzhledem ke zvýšené hygieně MŠ a také z důvodu, aby děti měly větší prostor pro hru před zahájením řízené činnosti.

Doporučujeme dřívější příchod do MŠ pro „předškoláky“ – vzhledem k přípravě na školní docházku – např.: již kolem 8:00.

V 8:30 se MŠ uzamyká!

Při příchodu do MŠ je potřeba, aby měl rodič s učitelkou oční kontakt , aby o něm pí. učitelka věděla.

Při příchodu dítěte do třídy se děti zdraví s pí. učitelkou (aby ji vyhledalo hned při příchodu) dle předem domluveného pravidla – pozdrav je ve třídách individuální.

Organizační informace

V MŠ jsou přítomné nové pí. asistentky – ve třídě Ježečků. Jedna pí. asistentka bude ve třídě Broučků – vzhledem k zkráceným úvazkům pí. učitelek.

Informace ohledně organizačních záležitostí a akcí budou umístěny vždy na webových stránkách a na informačních cedulích v šatnách jednotlivých tříd.

I nadále budou v MŠ zavedena zvýšená hygienická opatření.

Je potřeba si po příchodu obouvat návleky, provést desinfekci rukou a co nejméně se zdržovat v budově.

V přízemí na chodbě – při přechodu mezi třídami Ježci, Brouci budou také používány návleky.

Po příchodu do jednotlivých vestibulů MŠ si rodiče obují návleky a děti si vyzují boty. Boty si vezmou do ruky a přejdou do šatny , kde si boty  uloží v šatně do poličky.

Vyzvedávání dětí po obědě:       

Třída MEDVÍDCI, JEŽEČCI, BROUČCI – otevřeno od 12:20 – do 12:40, kdy se jednotlivé vestibuly uzamykají.

Třída VEVERKY, ZAJÍČCI – otevřeno od 12:30 – 12:50, kdy se vestibul uzamyká.

Je důležité sledovat webové stránky, kvůli důležitým informacím!

Všechny důležité informace budou také umístěny na parapetech  a nástěnkách jednotlivých tříd.

Konzultační hodiny budou nejspíš na podzim. Všechny problémy řešíme nejdříve s pí. učitelkami.

Je potřeba podepisovat všechny věci dětí! Oblečení, papuče, boty, vesta, pyžamo…

Podepisovat věci lze pomocí zažehlovacích nášivek na oblečení.

Všechna pyžamka musí mít našité poutko, pokud nebude poutko našité, tak bude pyžamko vráceno.

Pí. ředitelka poděkovala rodičům za jejich ochotu, kdy v případě potřeby a organizačních změn (nemoc učitelek apod.…), si berou děti po obědě – převážně maminky na mateřské nebo rodiče, kteří mají možnost…

Proběhl návrh a diskuse ohledně komunikace s rodiči – prostřednictvím e-mailů a zároveň návrh na posílání hromadných e-mailů. Tento návrh byl zohledněn a nadále se na něm bude pracovat.

  • Důvodem tohoto návrhu byla dle některých rodičů nedostatečná neinformovanost – např.: v době nemoci dítěte apod.

Prosíme rodiče, aby na svém vlastním uvážení – vodili do MŠ jen zdravé děti.

Rozhodně v MŠ nemá být dítě, které má zabarvenou rýmu, což je již infekční.

Vzhledem k nynější situaci se budeme snažit více sledovat stav dítěte.

V případě potřeby, pokud to bude nutné, nebo se bude opakovat, tak  budeme vyžadovat potvrzení od lékaře.

 !!! Myslete na zdraví svých dětí a buďte ohleduplní k ostatním…

Organizace  BÍLÝCH a BAREVNÝCH tašek  v šatnách.

Bílá taška

V bílé tašce bude oblečení, které má mít dítě oblečeno při odchodu z MŠ, tedy oblečnení, ve kterém ráno přijde do MŠ, pokud tomu není jinak po individuální domluvě s pí. učitelkou.

V době, kdy chodíme odpoledne ven = to, co má dítě v bílé tašce má mít buď na sobě, nebo si odnaší s sebou domů.

Barevná taška

Oblečení, které si může dítě vzít na školní zahradu a které může ušpinit!  – kalhoty, tričko, mikina…

Do tašky se případně dá náhradní oblečení převážně v zimních měsících jako je např.: druhá šála, rukavice, čepice  (liší se od čepic, rukavic, či šály, které si dítě bere domů , či do města a přišel v nich ráno)

Pokud dítě nerozlišuje oblečení domů a na zahradu – tak vše po domluvě s pí učitelkou a všechny věci budou tím pádem jen v jedné z tašek – pro lepší orientaci všech zaměstnanců mš (nejen třídní učitelky)

Skříňka

Horní polička – náhradní oblečení, tepláky, slipy, punčocháče, elastické kalhoty, legíny, trička,…. dále také bezpečnostní vesta, či pláštěnka.

Spodní polička – Oblečení do třídy

Boty – je dobré mít dvoje boty: na odchod domů a druhé na zahradu.

Boty po příchodu z pobytu venku – neumýváme! (pokud má dítě např. Jen jedny boty)

Boty se do tašky nedávají – vše po domluvě s pí. učitelkami.

Je lepší, když je vše v taškách (kromě bot). Věci z háčku často padají a valí se mimo místo.

Prosíme vše PODEPISOVAT!!!

Prosíme,  prostudujte si plán spolupráce rodičů a dětí – seznámení s právem

 a povinnostmi  dětí a rodičů

Vánoční dílničky, posezení s rodiči a dětmi a krátký  program dětí pro rodiče se v letošním školním roce ruší.

Jarmark – děti s pí. učitelkami tvoří různorodé předměty, které si rodiče mohou následně na školním  vánočním jarmarku zakoupit.

Výtěžek z jarmarku je charitativní , poslouží k zakoupení pomůcek pro děti na školní zahradu.

Je možné spojit dva výdělky  a koupit tedy nějaký větší prvek.

Besídka pro rodiče bude na jaře – termín se upřesní.

Škola v přírodě se uskuteční dle situace a v souvislosti s průběhem a opatřením  s onemocněním Covid.

Fotografie dětí dáváme průběžně na webové stránky.

Barevné dny v MŠ – prosíme rodiče na barevné dny, aby děti byly tematicky barevně oblečené na daný barevný den.

V barevné tematice budou přizpůsobeny i aktivity a obědy v MŠ.

Divadla v MŠ – 1x – 2x  za měsíc. Divadlo, či výukový program – vybíráme soubory na předání výukových zkušeností a dovedností a na pobavení.

Např.: programy o včelách apod.

Joga – cvičíme s dětmi pravidelně jogu a cviky na relaxaci a protáhnutí celého těla a přípravu na tělovýchovné činnosti.

Edukačně -stimulační skupinky – rodiče musí být na skupinkách přítomní

Brigáda – 2x ročně brigáda – JARO, kdy opékáme špekáčky  a PODZIM , kdy pečeme brambory

Sběr papíru je prozatím zrušen – projednáme způsoby jak bude probíhat recyklační program v MŠ

Třídění baterií funguje i nadále – je možné je odnést do jednotlivých vestibulů a umístit do kontejnerů.

Kdo má možnost a chce darovat školce nějaký sponzorský dar, tak velmi rádi uvítáme a případně děkujeme. Sponzorské dárky využíváme do balíčků pro děti   apod.

Úkol  týdne

Jedná se o úkol, na kterém pracuje rodič s dítětem doma a následně donese do MŠ. Úkol bývá tematicky  zaměřený – např.: podzimní úkol – skřítek Podzimníček z přírodnin. Výroba je otevřena různým možnostem  a využití přírodních materiálů – např.: dýně,  brambory,  šišky, kaštany, listy  apod.

Spolek  rodičů

Spolek sdružení rodičů je nepolitická organizace.

Jedná se o dobrovolnou pomoc, zvelebování, zkvalitňování….

Snažíme se neustále zvelebovat zahradu a pořizovat nové věci a pomůcky.

Byli navrženi a schváleni noví členové  Spolku za jednotlivé třídy.

Novým zvoleným předsedou spolku rodičů – za celou MŠ  je pí. Michaela Pichrtová  (Ježečci)

Členové za jednotlivé třídy:

p. Menšík (Veverky)

pí. Andreas Nikol (Broučci)

pí. Kalousková Eva (Ježečci)

pí. Stískalová Kateřina (Medvídci)

Pí. ředitelka seznámila rodiče s vyučtováním ve školním roce 2019/2020.

Pí. účetní sepsala seznam a jednotlivý rozpis částek všech věcí, které byly za příspěvěk zakoupeny.

Bude možnost do dokumentu nahlédnout a seznámit se s obsahem pořízených věci – Spolek rodičů.

Na některé věci nejsou dostatečné finance, takže spolek rodičů umožní jejich zakoupení.

Vyúčtování klubu rodičů bude také uvedeno na webových stránkách školy.

Částka činí 2000 Kč na školní rok

Částka se využívá např.: na  didaktické pomůcky a hračky, výtvarný materiál, keramickou hlínu, vybavení jednotlivých tříd, školní zahrady, balíčky na Mikuláše, Kinder-vajíčka k narozeninám, občerstvení na školních akcích…

Kdo má zájem – může poslat výšší  částku.

Účet školky je uveden na nástěnce u jednotlivých tříd, nebo také na webových stránkách MŠ.

Při zasílání peněz na účet – napsat do předmětu DAR + jméno dítěte.

Omlouvání  dětí

Předškolní  děti mají povinnou docházku, takžemusí být řádně omluveni!

Stačí uvést- rodinné, či zdravotní důvody a zaslat na e-mail MŠ.

Pokud se bude jednat o infekční nemoc, tak uvést i o jakou nemoc se jedná.

Když jde předškolní dítě domů po obědě, tak není potřeba psát omluvenku, povinná předškolní docházka je stanovena od 8:30 -12:30 h

U mladších dětí nemusí probíhat odhlašování, pokud se nejedná o absenci delší  než tři dny, infekční nemoc, závažnější zdravotní problém.

(např.:  zlomenina apod.) 

Diskuze …

Závěrem poděkovala pí  řeďitelka  všem zúčastněným rodičům za jejich zájem spojeným s MŠ a popřála všem, ať ve zdraví zvládneme tento školní rok.

V Brně:15.9.2020

Neúčastnil jsem se členské schůze, ale byl  jsem  seznámen:

Jméno dítěte                                        Podpis zák. zástupce                            ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova