Stravné

Škola má vlastní kuchyni. Jídelníček sestavuje vedoucí školní kuchyně. Respektuje přitom zásady racionální výživy. Paní kuchařky vaří chutně a dovedou jídlo dětem i lákavě připravit.
Máme kvalitně zavedený celodenní pitný režim, nápoje střídáme, celý den je k dispozici čaj a voda.
Vedeme děti k samostatnosti při stolování. Přinášejí si jídlo a použité nádobí po sobě uklízejí. Předškolní děti používají příbor, ostatní dle přání a zvyklostí z domova.

Od října 2016 funguje nový systém elektronického přihlašování a odhlašování stravy. Odhlašovat (popřípadě přihlašovat) stravu můžete na stránkách www. strava.cz. Po přihlášení je nutné vyplnit číslo jídelny, uživatelské jméno a heslo.

Způsob placení není již trvalým příkazem, ale strhává se z inkasa k 16. dni v měsíci.

Každý den je možné stravu v elektronickém systému odhlásit (popřípadě přihlásit) do 13:00 hodin předešlého dne.

Pouze v pondělí je možno ještě  tentýž den odhlásit oběd do 8:00 hodin ráno (jen na telefonním čísle školní jídelny).

Mobilní telefon pro odhlašování obědů školní jídelny, na který můžete zaslat i SMS zprávu: 739 967 707.


Děti odhlašujte a přihlašujte, prosím, pouze prostřednictvím těchto telefonů do školní jídelny.
Za správnou evidenci stravování zodpovídají výhradně pracovnice školní jídelny, ne pedagogové. 

V době nemoci nemá dítě nárok na stravu kromě 1. dne nepřítomnosti. Oběd dostanete do vlastního čistého jídlonosiče v době od 11:30 do 11:45 hodin.

Cena a platba stravného

Od 1.1.2012 vstoupila v platnost Novela vyhlášky o školním stravování č 107/2005 Sb. Novela byla zveřejněna ve Sb. zákonů dne 30.12.2011 pod č. 463. V novele byly upraveny finanční normativy.

Děti do 6 let
ranní svačina 11,00 Kč
oběd 25,00 Kč
odpolední svačina 10,00 Kč
celkem 46,00 Kč
Děti, které ve školním roce dovrší 7 let platí ze zákona zvýšené stravné
ranní svačina  12,00 Kč
oběd  27,00 Kč
odpolední svačina  11,00 Kč
celkem  50,00 Kč

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova