Provoz školy

Provozní doba MŠ

MŠ Slavíčkova je zřízena jako zařízení s celodenním provozem – od 6.30 do 16.30 hod.

Rodič má povinnost předat dítě osobně učitelce a odpoledne si dítě včas vyzvednout, v 16.30 hod opouští budovu MŠ.

Budova MŠ se otevírá ráno v 6,30 hod., ne dříve.

Ve třídách pro alergické a zdravotně oslabení děti rodiče navštíví pracovnu zdravotní sestry.

Děti mohou přicházet do MŠ podle možností rodičů, nejpozději však do 8:45, kdy se podává dopolední svačina. Příchod i odchod dětí v jinou než stanovenou dobu je možný po předchozí domluvě s paní učitelkou na třídě. V době oběda nedoporučujeme vyzvedávat děti dříve. Dbáme i na správně stravovací návyky a chceme dětem dopřát dostatek času ke klidnému obědu.

Provoz tříd Zajíčků, Veverek a Medvídků

 Ranní scházení 6:30 – 7:15 ve třídě Zajíčků
od 7:15 ve svých třídách

8:30 se MŠ uzamyká!

 Rozcházení po obědě 12:20– 12:40 Medvídci, kdy se MŠ uzamyká!

12:30 – 12:50 Zajíčci a Veverky, kdy se MŠ uzamyká!

 Odpolední rozcházení do 16:00 Zajíčci, Veverky a Medvídci ve svých třídách

po 16:00 se všechny děti rozcházejí ve třídě Zajíčků,

kde provoz MŠ končí v 16:30

V 16:30 se MŠ uzamyká!

Provoz tříd Ježečků a Broučků

 Ranní scházení od 6:30 – se scházejí děti ve třídě Ježečků
mezi 7:00-8:00 odcházejí děti z Ježečků do třídy Broučků.

V 8:30 se MŠ uzamyká!

 Rozcházení po obědě  12:20 – 12:40, kdy se MŠ  uzamyká!
 Odpolední rozcházení Od 14:30 se otevírá školka po spaní.

15:30 děti ze třídy Broučků přechází k Ježečkům, v 16:00 se uzamyká přízemí MŠ.

Od 16:00 – 16:30 jsou děti v 1.patře ve třídě Zajíčků, kde provoz končí.

V 16:00 se uzamyká přízemí MŠ!

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova