Zápis

ZÁPIS

Výdej přihlášek : pro rodiče ,kteří nemají přístup k internetu –

                       ve středu 18.4.2018  od 8.00-13.00   u ředitelky MŠ

Pokud si přihlášku vytisknete sami, nemusíte v této fázi  MŠ kontaktovat ani navštěvovat.

Sběr přihlášek :  středa 2.5. a čtvrtek 3.5.2018  v době od 8:00 -11:00      12:00 – 16.00 hod.

Jak získat přihlášku:

Na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

K zápisu s sebou přineste:

– rodný list dítěte ( originál + jednu kopii k založení)

– doklad o trvalém bydlišti OP nebo nájemní smlouvu (originál + jednu kopii na založení)

– vyplněnou přihlášku s potvrzením pediatra

 

ZÁPIS DO ALERGICKÝCH TŘÍD

(PRO DĚTI ALERGICKÉ A ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ)

Pro přijetí do alergických tříd musí děti splňovat speciální kritéria.

Je nutné přihlášku vyzvednout osobně.

VÝDEJ A SBĚR přihlášek : bude ve stejném termínu jako elektronický zápis

 

UPOZORNĚNÍ!

Rodiče, kteří nebudou mateřskou školou kontaktováni do 30.5.2018, si osobně vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí v pondělí 4.6.2018 v čase od 8:00 – do 16:00 hod.

Děkujeme.

 

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova