Zápis

ZÁPIS

Výdej přihlášek : pro rodiče ,kteří nemají přístup k internetu –

                       v pondělí 8.4.201  od 8.00-16.00   u ředitelky MŠ

Pokud si přihlášku vytisknete sami, nemusíte v této fázi  MŠ kontaktovat ani navštěvovat.

Sběr přihlášek :  čtvrtek 2.5.2019 v době od 7:30-16:00 hod. a pátek 3.5.2019  v době od 7:30 -13:00 hod.    

Jak získat přihlášku:

Na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

K zápisu s sebou přineste:

– rodný list dítěte ( originál + jednu kopii k založení)

– doklad o trvalém bydlišti OP nebo nájemní smlouvu (originál + jednu kopii na založení)

– vyplněnou přihlášku s potvrzením pediatra

 

ZÁPIS DO ALERGICKÝCH TŘÍD

(PRO DĚTI ALERGICKÉ A ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ)

Pro přijetí do alergických tříd musí děti splňovat speciální kritéria.

Je nutné přihlášku vyzvednout osobně.

VÝDEJ A SBĚR přihlášek : bude ve stejném termínu jako elektronický zápis.

Od 9. května 2019

  • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
  • Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
    • e-mailem
    • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
  • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
  • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
  • Podrobnější informace získáte na www.zapisdoms.brno.cz.

 

Děkujeme.

 

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova