Školné

Pro školní rok 2019/2020 bylo stanoveno školné ve výši 414,- Kč na měsíc.

Současně se stravným se bude strhávat z účtu i úplata za předškolní vzdělávání (školné).

 

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova