Školné

Pro školní rok 2022/2023 bylo stanoveno školné ve výši 550,- Kč na měsíc.

Současně se stravným se bude strhávat z účtu i úplata za předškolní vzdělávání (školné).

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova