Školné

 

Současně se stravným se bude strhávat z účtu i úplata za předškolní vzdělávání (školné).

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova