Aktivity naší MŠ

KROUŽKY

Anglický jazyk

V odpoledních hodinách probíhá v naší MŠ kroužek ANGLICKÉHO JAZYKA, který vede zkušená lektorka jazykové školy Mgr. Sylva Novotná.

Výuka je rozdělena podle úrovně. Anglický jazyk pro začátečníky a anglický jazyk pro pokročilé.

Více informací v jednotlivých třídách.

Jóga pro děti

Již šestým rokem zařazujeme v dopoledních hodinách v rámci vzdělávací nabídky Jógu pro děti.

Toto cvičení si děti velmi oblíbily a provádějí ho s radostí. Proto budeme pokračovat i nadále.

Cvičení je doprovázeno hudebním doprovodem a říkadly.

Co cvičení jógy dětem přináší:

Radost, pohyb, sebevědomí a rozvoj fantazie, respekt k sobě i svému okolí v nesoutěživém prostředí,

umění odpočívat a čelit stresovým situacím, harmonii- živé děti zklidní a málo aktivní povzbudí k činnosti.

Další nadstandardní aktivity

Navštěvování ekologického centra  Jezírko – v rámci environmentální výchovy.

Edukativně-stimulační skupiny – začínají v průběhu února a obsahují 10 lekcí. Mají přesnou obsahovou strukturu a připravují děti  pro vstup do ZŠ. Rozvíjí oblast hrubé a jemné motoriky, sluchové a zrakové vnímání, matematické dovednosti, komunikační schopnosti. Tyto skupinky jsou určené pro předškolní děti, které budou odcházet do ZŠ. Učitelky doporučí, které dítě by mělo „skupinky“ absolvovat. ÚČAST JEDNOHO RODIČE JE PODMÍNKOU.

Keramické tvoření – v rámci dopoledních činností pravidelně zařazujeme keramické tvoření.

Sportovní dopoledne – zaměřujeme se na zařazování více sportovních aktivit během dne i na školní zahradě.

Spaní předškoláků v MŠ – děti se koncem června dobrodružně rozloučí se školkou. Užijí si Stezku odvahy, soutěže, opékání špekáčků, mnozí svoje první „samostatné spaní“ a ranní rozcvičku.

Škola v přírodě – pravděpodobně v měsíci květnu.

Nedaleko od naší  MŠ se nachází Centrum volného času, kam můžete na určité aktivity své děti přihlásit.

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova