Aktivity naší MŠ

KROUŽKY

Anglický jazyk

V odpoledních hodinách probíhá v naší MŠ kroužek ANGLICKÉHO JAZYKA, který vede zkušená lektorka jazykové školy Mgr. Sylva Novotná.

Výuka je rozdělena podle úrovně. Anglický jazyk pro začátečníky a anglický jazyk pro pokročilé.

Více informací v jednotlivých třídách.

Dětský pěvecký sbor Bystroušek

Pro velký zájem jsme nově otevřeli PĚVECKÝ kroužek.

Dětský pěvecký sbor Bystroušek vede sbormistryně MgA. Eva Kalousková.

Děti pomocí jednohlasých písní českých, převážně žijících autorů poznávají svůj hlas, jeho možnosti, učí se poslouchat a objevovat hudbu jako takovou, rozvíjí rytmické cítění pomocí vlastního těla nebo jednoduchých nástrojů.

Velký důraz je kladen na práci s textem, aby i zpěv byl nápomocný správnému rozvoji řeči a doplňoval tak práci dětských logopedů.

Nejdůležitější roli hraje přirozenost a emoční bezprostřednost dětí, na kterých je postavena celá originální metoda výuky v tomto dětském sboru.

Jóga pro děti

Již třetím rokem zařazujeme v dopoledních hodinách v rámci vzdělávací nabídky Jógu pro děti.

Toto cvičení si děti velmi oblíbily a provádějí ho s radostí. Proto budeme pokračovat i nadále.

Cvičení je doprovázeno hudebním doprovodem a říkadly.

Co cvičení jógy dětem přináší:

Radost, pohyb, sebevědomí a rozvoj fantazie, respekt k sobě i svému okolí v nesoutěživém prostředí,

umění odpočívat a čelit stresovým situacím, harmonii- živé děti zklidní a málo aktivní povzbudí k činnosti.

Další nadstandardní aktivity

Logopedická poradna – v MŠ je k dispozici zdarma v odpoledních hodinách. Vede ji zkušená logopedka

Mgr. Svatava Pleva.

Logopedická prevence – probíhá v dopoledních hodinách v rámci vzdělávací nabídky. Je zaměřená na správnou výslovnost, dýchání a rozvoj komunikačních schopností. Vede  Iveta Langová.

Solná jeskyně – začíná v říjnu a během roku se vystřídají všechny třídy.

Plavání (s plaveckým klubem Krokodýl) – začíná v říjnu a během školního roku se vystřídají všechny třídy. Přednost mají předškoláci a děti 4 leté. Bližší  informace získáte ve třídách u pí učitelek.

Navštěvování ekologického centra  Jezírko – v rámci environmentální výchovy.

Edukativně-stimulační skupiny – začínají v průběhu února a obsahují 10 lekcí. Mají přesnou obsahovou strukturu a připravují děti  pro vstup do ZŠ. Rozvíjí oblast hrubé a jemné motoriky, sluchové a zrakové vnímání, matematické dovednosti, komunikační schopnosti. Tyto skupinky jsou určené pro předškolní děti, které budou odcházet do ZŠ. Učitelky doporučí, které dítě by mělo “skupinky” absolvovat. ÚČAST JEDNOHO RODIČE JE PODMÍNKOU.

Keramické tvoření – v rámci dopoledních činností pravidelně zařazujeme keramické tvoření.

Sportovní dopoledne – zaměřujeme se na zařazování více sportovních aktivit během dne i na školní zahradě.

Spaní předškoláků v MŠ – děti se koncem června dobrodružně rozloučí se školkou. Užijí si Stezku odvahy, soutěže, opékání špekáčků, mnozí svoje první „samostatné spaní“ a ranní rozcvičku.

Škola v přírodě – pravděpodobně v měsíci květnu.

Nedaleko od naší  MŠ se nachází Centrum volného času, kam můžete na určité aktivity své děti přihlásit.

 • Nejnovější aktuality

 • Co nás čeká v nejbližší době

  • 7. 12. 2018

   V PÁTEK 7.12.2018 v dopoledních hodinách si děti ozdobí v každé třídě vánoční stromeček.

  • 10. 12. 2018
   9:15 - 10:15

   V PONDĚLÍ 10.12.2018 v 9:15 hod. přijede do naší MŠ divadlo Sandry Riedlové se svým představením “Zimní pohádka“.

  • 11. 12. 2018
   15:30 - 16:30

   V ÚTERÝ 11.12.2018 v 15.30 hod. Vás srdečně zveme na předvánoční posezení s koledou. Společně si vyrobíme vánoční ozdobu z perníku a vychutnáme si předvánoční atmosféru. Budeme se těšit!

  • 13. 12. 2018

   Ve ČTVRTEK 13.12.2018 v rámci dopoledního programu dostanou děti pod stromeček vánoční nadílku. Zazpíváme si koledy a pochutnáme si i na smaženém kaprovi.

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova