Zápis z členské schůze

 

Zápis z „Členské schůze“

Mateřská škola Brno, Slavíčkova č. 1, příspěvková organizace

dne 12.9. 2019

 

 

Přítomní:

 

pí. ředitelka:          Ivona MAŠÍNOVÁ.

pí. učitelky:           Helena NĚMCOVÁ,

                   Barbora VENCLOVÁ

                   Zuzana LUŇÁČKOVÁ

                   Kristýna PEKOVÁ

                   Gabriela BUCHTOVÁ

                   Helena ŽALUDOVÁ

                   Jarmila SOBOTKOVÁ

                   Lucie FABIÁNKOVÁ

                   Petra ŠPLÍCHALOVÁ

                 

 

                

pí. kuchařky:      Radka NĚMCOVÁ

                            Lucie ZUKALOVÁ.

 

 

 

 

 

 • Paní ředitelka, Ivona Mašínová, přivítala všechny rodiče v novém školním roce a na členské schůzi. Popřála všem a hlavně dětem, aby do školky chodili rádi a sdělila, že se těšíme na společně strávené chvíle.
 • Následně představila rodičům všechny pedagogické pracovnice a paní kuchařky.
 • Představila hlavní myšlenku vzdělávání dětí v naší MŠ – ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA. Vedeme děti k lásce k přírodě, vlastnímu životu a zdravému životnímu stylu. Na školní zahradu se snažíme přesouvat spoustu činností a od jara chodíme ven i cvičit. Spolu s dětmi pozorujeme a staráme se o – hmyzí domečky, krmítka, ptačí budky, pítka, třídění plastů, kompost, pěstování ovoce (ovocné stromy), zelenina. Pro podporu environmentální výchovy pořádáme dvakrát do roka brigády (jarní a podzimní).
 • Při brigádách – uklízíme školní zahradu, provádíme menší úpravy herních prvků. Pí. ředitelka tímto poděkovala všem rodičům, kteří se účastnili a byli jakkoliv nápomocní.

 

Spolek rodičů a přátel MŠ Slavíčkova

 • Pí. ředitelka ukázala rodičům nakoupené didaktické hry, pomůcky apod. – pořízené z financí Spolku rodičů v hodnotě 55 000 Kč . Následně předala slovo panu Spurnému – předsedovi Spolku.
 • Předseda Spolku, pan Spurný, seznámil rodiče s vyúčtováním sdružení z minulého školního roku. Veškeré yúčtování bude viset v šatnách s ostatními dokumenty a účty budou k nahlédnutí…
 • Roční příspěvek rodiče odsouhlasili 2000,- Kč na školní rok 2019/2020. Příspěvek se bude letos platit jednorázově do října. V případě potřeby je možné si domluvit splátkový kalendář
 • Platba proběhne na účet MŠ, kde je podúčet pro Spolek a spravuje ho externí účetní. Č.ú: 27-5828900247/0100

Do poznámky rodič napíše jméno dítěte + DAR.

 

Za každou třídu je zvolen zástupce Spolku, na kterého se můžou, v případě potřeby rodiče obracet.

 

ZAJÍČCI:  Martina Babáková

MEDVÍDCI:  Hana Veselá

JEŽEČCI: Eva Kalousková

VEVERKY: Tomáš Spurný

BROUČCI  :Mgr. Nikol Andreas

 

 

 

 

Program – stravování v MŠ

 • Rodiče měli možnost se zeptat na přihlašování/odhlašování/placení stravy.
 • Co se týče stravy v MŠ – děti do jídla nenutíme, ale motivujeme je, aby ochutnaly . Prosíme rodiče, aby při přečtení jídelníčku už předem neřešili s dítětem , že „toto a toto jíst nemusí“… Není to vhodné pro kamarády ve třídě, že někdo „nemusí“

 

Důležité doplňující informace:

 • Odhlášení dítěte bude probíhat přes systém strava.cz.
 • V systému si mohou rodiče odhlásit stravu do 13:00 na příští den, v pondělí mohou rodiče ještě telefonicky do 8:00hod.
 • Pokud dítě z důvodu nemoci nepřijde do MŠ, může si rodič vyzvednout oběd první den nemoci v 11:30 hod., pouze do čistých „jídlonosičů“.
 • Pokud si rodiče nebudou hlídat odhlašování obědů, bude naúčtována plná cena 81 Kč za oběd.(včetně věcných a osobních nákladů MŠ)
 • Při odhlášení a přihlášení obědů musí vždy v systému rodiče dát ODESLAT, aby systém zaevidoval změnu.
 • V systému si mohou rodiče přečíst i alergeny, které jsou obsaženy v daném jídle.
 • Děti jsou v elektronickém systému automaticky přihlášny celý rok a rodiče jsou povinni si v systému děti odhlašovat

Organizační záležitosti MŠ – prosíme rodiče

a zároveň děkujeme za spolupráci

UKLÁDÁNÍ OBLEČENÍ V ŠATNĚ

Pí. učitelka Zuzana Luňáčková vysvětlila rodičům systém tašek v šatně MŠ.

 • Děti budou mít podepsané veškeré oblečení! ( stačí i monogram permanentní fixou)
 • Náhradní oblečení a oblečení do třídy bude uložené v poličce v šatně
 • Zelená taška je určená na oblečení pro pobyt venku, které je možné ušpinit… a děti si mohou v klidu hrát…
 • Bílá taška je určená pro věci, ve kterých dítě přišlo do MŠ a ve kterých by mělo i odejít. Případně taška slouží pro přenášení věcí – mezí domovem a MŠ.
 • FOTORAFIE na školním webu – každá třída má svoje okénko a heslo na fotky, které rodičům budou poskytnuty od pí. učitelek jednotlivých tříd.

 

 • Pí. učitelka Jarmila Sobotková objasnila rodičům, v čem spočívá omezení ve focení, za předpokladu, že si to rodiče případně nepřejí u svých dětí.

Nejedná se jen o probírání fotografií a vyřazování fotografiemi u dětí, které nemají být foceny.

Omezení spočívá i částečně v ,,separaci dítěte“ na      společných akcích, což může být pro dítě nepříjemné a ne vždy snadno vysvětlitelné.

 • Na základě dotazů ze strany rodičů, proběhla diskuse, týkající se změn/prohození pí. učitelek v jednotlivých třídách.

Zástupkyně, Helena Němcová objasnila důvod -organizační a  provozní. Ředitelka školy umožňuje studium při zaměstnání dvěma pí učitelkám a z toho plynou některé organizační a provozní potíže vzhledem k absencím a v neposlední řadě je také dobré poznat chod jiných tříd, sbírání zkušeností. Chápeme připomínky, ale někdy není jiná cesta.

 • VÍTÁNÍ DĚTÍ

Při vstupu do třídy se budou děti vítat a loučit s pí učitelkami, aby pí. učitelky měly o příchozích dětech přehled. Rodič počká ve dveřích třídy, dokud se pí učitelka s dítětem nepřivítá. Pokud rodič nepředá osobně dítě učitelce, nemůžeme za něj fyzicky zodpovídat.

 • OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Prosíme rodiče, aby dbali na opatrnost při otevírání vchodových dveří – nesprávnost otevírání vede k časté nefunkčnosti dveří a neustále se musí opravovat. Pokud opouštíte budovu MŠ, zmáčkněte tlačítko na dveřích a vyčkejte na „cvaknutí“. Prosíme, netahejte za dveře nebo netlačte. A VŽDY se ujistěte, že jsou za vámi dveře „zamčené“.

Jde především o bezpečnost vašich dětí.

 

 • BRIGÁDA

Podzimní brigáda na školní zahradě bývá koncem října nebo začátkem listopadu a zakončena bude opékáním brambor v ohni. Časově bude probíhat podzimní brigáda od 13:00 hod. Podle časových možnosti rodičů, mohou chodit postupně… až do setmění…

 • VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

Během dopoledního vzdělávání v rámci příprav předškoláků na školní docházku bude probíhat ve třídách individuální vzdělávání předškolních dětí. Dětem bude věnováno speciálně 15 – 20 minut přípravy (rozvíjení poznání, matematické představy, jazyková výchova, pracovní listy, sešity, aktivity, logopedická prevence, správný úchop tužky apod.)

 • KERAMIKA

MŠ vlastní keramickou pec. Během školního roku budou pí učitelky s dětmi tvořit výrobky z keramické hlíny v rámci dopoledních činností.

 • Každý týden minimálně 1x budeme s dětmi chodit na vycházky           z důvodů posílení vědomostí dopravní výchovy – přecházení, bezpečnost… Je nutné, aby všichni rodiče pořídili svým dětem bezpečnostní vesty a nechaly je uložené v zelených taškách v šatně. Na vycházky budou děti chodit také při nepříznivých povětrnostních podmínkách, kdy je na zahradě bláto, kaluže…

 

 

Důležité doplňující informace:

 • Rodiče si důkladně prostudují Školní řád. Při podepsání potvrzení o přečtení, souhlasí rodiče s jeho obsahem .
 • Rodiče budou respektovat včasný příchod dítěte do MŠ

a odchod dítěte z MŠ.

 • Rodiče nebudou dávat dítěti do MŠ bonbóny, žvýkačky a hračky. Děti si mohou vzít do třídy  „plyšáka“ na spaní.
 • Rodiče pravidelně budou sledovat informace na nástěnce v šatně a na webu MŠ.
 • Pyžamo bude mít poutko na zavěšení.
 • V naší MŠ probíhají „Barevné dny“ k (procvičování barev). Rodiče budou včas informování o akci, aby společně s dětmi mohli připravit oblečení na daný den. Celý den bude probíhat v ,,barevném duchu – zvolené barvy“.
 • Pravidelně budou zařazeny i víkendové tvořivé úkoly pro rodiče s dětmi. – jedná se např.: o podzimní tvoření –např.: ,,PODZMNÍČEK“ z přírodnin.
 • S dětmi budeme opět tvořit na Vánoční jarmark výrobky. Všechny srdečně zveme. Z výtěžku opět zakoupíme hračky nebo pomůcky dětem. Za minulý výtěžek – 24 000 Kč se pořídily houpačky na zahradu.
 • Na školní zahradě je instalované mlhoviště, které se využívá v teplých dnech k osvěžení
 • Při oslavě narozenin dětí, mohou donést rodiče dětídort z cukrárny, nebo domácí upečený „zákusek“- piškotová bábovka, muffiny, buchta s polevou. Žádný nebude plněn krémy – (z hygienických důvodů o stravování).
 • V areálu MŠ budou probíhat divadelní představení, pokud bude možné, tak MŠ navštíví během školního roku také divadelní představení mimo areál MŠ (kamenné divadlo ve městě). Budeme zařazovat výukové programy. Dále třídy budou pravidelně chodit na polodenní výlety do přírody v okolí Lesné.
 • Podzimní brigáda na školní zahradě bývá většinou  v listopadu (vždy čekáme až opadne listí), zakončena bude opékáním brambor.
 • V prosinci bude vánoční tvoření s rodiči ve školce a zazpíváme si společně koledy, abychom si navodili předvánoční atmosféru…

 

Nadstandardní činnosti naší MŠ

 • Angličtina opět povede paní Mgr. Sylva Novotná. Angličtina bude probíhat v pondělí a ve středu v čase od 15:30 – 16:15 ve třídě ,,Medvídci“. Zápis bude možný do 20.9. U jednotlivých tříd budou na parapetech seznamy, kam budou mít rodiče své děti napsat. Děti, které chodí do školky poslední dva roky – budou mít přednost a většinou se dostanou všichni. U začátečníků budou mít přednost starší děti – vzhledem k velké kapacitě zájemců. Jedná se o dětskou angličtinu, kdy děti budou kreslit, mluvit, povídat si. Angličtina proběhne ve dvanácti lekcích. Začátek bude od 30.9 a 2.10. Cena angličtiny bude 800,- Kč za pololetí. Není potřeba si nic na výuku připravovat. Veškeré materiály má pí. učitelka Novotná nachystané. Výuka proběhne na základě učebnic MŠMT – pro děti předškolního věku.
 • Hudební kroužek „Fousek“. Kroužek – povede pí. KALOUSKOVÁ kroužek bude každé úterý od 15:30- 16:15. Pí.Kalousková již ve třídách měla možnost si s dětmi zazpívat a udělala ,,úzký výběr vhodných dětí“, které ze zpěvu vyzkoušela. U těchto dětí dala rodičům vešker potřebné informace pro kroužek.
 • V naší mateřské škole budou opět v letošním školním roce Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti – intenzivní příprava na ZŠ s rodiči.
 • Pravidelně s dětmi cvičíme jógu – je zařazována v rámci dopoledních činností.
 • Plavání a solná jeskyně již probíhat nebude – z organizačních důvodů a časté absence dětí, (časté nemoci, převážně v zimních měsících, pozdní příchody na oběd – narušení hygienických a provozních podmínek,  přechody do ZŠ apod.)
 • Logopedická poradna: Mgr. Svatava PLEVA odešla na mateřskou dovolenou, nebude tedy probíhat odborná poradna LOGOPEDIE přímo v MŠ. Rodiče mají možnost ekterně navštěvovat odbornou poradnu na poliklinice Lesná. Veškeré informace jsou uvedeny na nástěnkách jednotlivých tříd.

 

 • Logopedická prevence:

 povede paní učitelka Barbora Peková  1x týdně .

Tento kroužek není odbornou poradnou, ale pí. učitelky na základě provedené depistáže vyberou děti, které mají logopedické potíže a v kroužku si budou procvičovat mluvidla formou říkanek, her a pod..

 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 22.10.2019

Ředitelka MŠ

Ivona MAŠÍNOVÁ       

 

Zapsala: pí.uč. Lucie Fabiánková

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova