Přihlášení dítěte na prázdninový provoz

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz

 do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

 • vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/  a jednotlivých MŠ)
 • vydávání žádostí bude probíhat 11.02.2020 od 8:00 – 16:00 hod. – kdo nemá přístup k internetu. Přihlášku lze vytisknout z našich webových stránek v sekci Dokumenty
 • sběr žádostí 2.3. a 3.3.2020. S vyplněnou přihláškou a kopií evidenčního listu se dostavte do MŠ
  • 2.3.20202 od 8:00 – 16.00 hod.
  • 3.3.2020 od 8:00 – 13:00 hod.
 • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol 
 • rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
 • poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí
 • v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno
 • ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova