Co je u nás nového

NAVRACÍME SE K PŘÍRODĚ…

 „Když každý uděláme něco, společně uděláme mnoho pro ostatní i pro příští generace…“

Naši mateřskou školu obklopuje zahrada, která svou rozlehlostí skýtá velkou škálu užití  a my se ji snažíme využívat nejen k pohybovým aktivitám.

V rámci environmentální výchovy rozvíjíme u dětí kladný vztah k přírodě a její ochraně. Vedeme děti k vědomí o působení člověka na přírodu včetně poznání důsledků lidských činností působících devastaci a ohrožení kvality vody, vzduchu, půdy, rostlin a zvířat s následným ohrožením lidského zdraví, ale i všeho živého na Zemi.

Již třetím rokem na školní zahradě společně s rodiči vytváříme podnětné prostředí pro poznávání přírody, zkoumání, bádání, pokusy, výtvarné činnosti a hry.

Děti se aktivně zapojují do péče o rostliny – zalévají, vytrhávají plevel, okopávají záhonky.

Pěstujeme různé druhy zeleniny, aby děti na vlastní oči viděly celý proces růstu rostlin od semínka a aby věděly, že ovoce a zelenina „neroste v supermarketu“…

V loňském roce jsme spolu s rodiči instalovali vyvýšené záhony, které děti rády obhospodařují. Z vypěstovaných produktů si s dětmi děláme ochutnávky, saláty, pečeme si koláče s jablky, malinami, švestkami, sušíme křížaly a pečeme ovocný čaj.

V „Babiččině bylinkové zahrádce“ pěstujeme bylinky a děti se je učí rozlišovat podle vůně, chuti i vzhledu. Samy si vybírají bazalku a pažitku jako přílohu ke svačince.

Z meduňky, máty a šalvěje si vaříme čaj. Naše děti také ví, jak nakládat s biologickým odpadem, nosíme ho společně do 3 kompostérů, které máme na zahradě.

Díky příspěvkům od rodičů jsme pořídili budky pro různé druhy ptáků, domeček pro veverky (které máme na zahradě), domeček pro ježka. Návštěvníky naší zahrady jsou sýkorky, straky, vrabci, sojky, kosi a další. Kromě malých krmítek máme i velký „Ptačí hostinec“, kam nosí děti ptáčkům krmení, pozorují je a rozšiřují si znalosti díky prožitkovému učení. Již máme první úspěch, zahnízdili v našich budkách sýkorky. Dále jsme instalovali „hmyzí hotýlky“ pro broučky, kteří zde mají své útočiště a  čmelín  pro čmeláky.

Na konci října jsme pořádali symbolické „ Zamykaní zahrady“ spojené s brigádou a opékáním brambor, jako za starých časů. Díky hojnému počtu rodičů, kteří nám přišli pomoci na brigádu, jsme udělali spoustu práce, posilnili jsme se opečenými bramborami a zazimovali zahradu.

 

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova