Identifikační údaje

zveřejněno
IČ: 70 99 41 61
Adresa:

 

Číslo účtu MŠ Slavíčkova:

Slavíčkova 1
638 00 Brno27-5828900247/0100
Telefon do školky:
Přízemí (třída Broučci a Ježečci):

 

1. patro (třída Medvídci, Zajíčci, Veverky):

604 513 593

 

 

604 526 131

Ředitelka: Ivona Mašínová
Telefon na ředitelku MŠ:

E-mail na ředitelku:

736 716 283

 

masinova@msslavickova.cz

Telefon na zástupkyni MŠ: 604 513 593
E-mail škola: skolka@msslavickova.cz
Webové stránky: www.msslavickova.cz
Telefon kuchyně: 739 967 707
E-mail školní jídelna: sj.slavickova@volny.cz
Zřizovatel školy: ÚMČ Brno-sever
Bratislavská 70
601 47 Brno

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova