Aktuality

Vyjádření Krajské hygienické stanice

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče, vyčkejte na to, až vás osloví KHS.

Koho ještě neosloví, nemusí mít zatím ani karanténu, ani chodit na test (kromě Zajíčků a Veverek). Situace se vyvíjí a my ještě čekáme na výsledky testu paní učitelek z Broučků, Ježečků a Medvídků.

Až budeme vědět více, tak vás s vývojem další situace seznámíme. Rodiče mají možnost uplatnit ošetřovné přes on-line formulář MPSV – ošetřovné:> https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne.


Pokud budete potřebovat vyzvednout osobní věci dětí, můžete buď ve čtvrtek od 8 do 13 hod, nebo od pondělí 1.2.2021 od 8 do 13 hod. v MŠ.Pokud máte další dotazy, směřujte je na email : skolka@msslavickova.cz, nebo tel. na ředitelku 736716283.

Děkujeme vám za pochopení

Ivona Mašínová a kolektiv MŠ

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz

zveřejněno v sekci Aktuality

 Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

 • vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/  a zde na našich stránkách)
 • vydávání žádostí bude probíhat od 01.02.2021
 • sběr žádostí 02. – 04.3.2021
 • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol 
 • rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
 • poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí
 • v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno
 • ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí

Heslo

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

z důvodu ochrany fotografií vašich dětí na webových stránkách naší MŠ jsem se rozhodli, že nahlížení do fotogalerie bude pod heslem.

Pro přístup do galerií použijte stejné heslo, jako pro přístup do budovy.

V případě nejasností kontaktujte paní ředitelku, nebo paní učitelky na třídách.

Školkovné

zveřejněno v sekci Aktuality

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období 2020 si můžete vyzvednout v kanceláři školní kuchyně ve dnech

PO, ÚT a ČT v době od 13.00 do 15.45 hod.

Potvrzení vydáváme od 18.1.2021.

Prosíme, zvoňte na kancelář školní kuchyně u vchodu Broučků.

Bílý den

zveřejněno v sekci Aktuality

pondělí 18.1.2021 vyhlašujeme BÍLÝ DEN!

Prosíme rodiče, aby děti tento den byly oblečené v bílých barvách.

Děkujeme.

OZNÁMENÍ

zveřejněno v sekci Aktuality

VÁŽENÍ RODIČE,

OZNAMUJEME VÁM, ŽE OD PONDĚLÍ 4.1.2021 BUDE MÍT ŠKOLKA BĚŽNÝ PROVOZ A BUDOU OTEVŘENY VŠECHNY TŘÍDY.

IVONA MAŠÍNOVÁ

Přání

zveřejněno v sekci Aktuality

PŘEJEME VŠEM RADOSTNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU TO NEJCENNĚJŠÍ – ZDRAVÍ.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Upozornění na vyúčtování neodhlášené stravy dítěte

zveřejněno v sekci Aktuality

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování § 4 odst. 9 z 25.února 2005 je zákonný zástupce povinen si řádně odhlásit stravu.

Neučiní-li tak, ale školní jídelna ji připraví, budou mu účtovány veškeré finanční náklady (věcné i osobní) = zaplatí plnou cenu.

Nárok na dotované stravné má strávník pouze 1.den neplánované nepřítomnosti v MŠ.

Uzavření tříd Ježečků a Broučků

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

obeznamujeme vás se situací v naší MŠ.

S okamžitou platností jsme museli uzavřít třídu Ježečků a Broučků v přízemí dle nařízení Krajské hygienické stanice – dvě paní učitelky jsou COVID pozitivní.

Rozhodnutí o docházce vašich dětí necháváme na vás.

Karanténa se na vaše děti ani na vás nevztahuje (Medvídci, Zajíčci, Veverky).

Děkujeme za pochopení!

                                                                                                                                                                                                                                                  

Uzavření přízemí MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

 Vážení rodiče z Ježečků a Broučků

Z důvodu rozhodnutí Krajské hygienické stanice jsme museli uzavřít v přízemí MŠ třídu Broučků a Ježečků, kde jsou dvě pedagogické pracovnice pozitivní na Covid-19

Uzavření muselo být provedeno neodkladně od středy  16.12.2020 až do odvolání.

Další informace:

 • Hygiena vás osloví telefonicky a podá případné informace…
 • Dle vyjádření KHS :

Vhodný čas na provedení testu je  5.-7. den po kontaktu s nakaženou. ( tj. od pátku 11.12.2020)

Nejpozději do 10.dne karantény, později už test nemá cenu. Dříve by
 nemusel zachytit dostatečnou hladinu protilátek. Kdo test v daném
termínu nestihne (např. ze zdravotních důvodů), karanténa se mu prodlužuje na 14 dní a na test už chodit nemusí.

 • E- žádanku vystaví buď call centrum, jakmile se rodičům dovolá.

 Ale vzhledem k tomu, že už je opět kolem tisíce kontaktů ve frontě,
 rychlejší varianta je vyřídit e-žádanku  s  PDL.

Je nám líto, že nemůžeme společně  s  dětmi  strávit předvánoční čas… Na shledanou v novém roce….

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova