Aktuality

Schůzka pro rodiče nových dětí

zveřejněno v sekci Aktuality

Schůzka pro rodiče nových dětí se uskuteční v pondělí 29.8.2022 v 16.00 hod. na zahradě MŠ (v případě nepříznivého počasí ve třídě Broučků v přízemí).

Prosíme dostavte se bez dětí.

Děkujeme a těšíme se na vás!

Poděkování rodičům

zveřejněno v sekci Aktuality

Upozornění

zveřejněno v sekci Aktuality

Mateřská škola Slavíčkova končí provoz 1.7.2022.

Prázdninový provoz bude 1.8. – 12.8.2022 – pouze pro přihlášené děti.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

z důvodu náhlého onemocnění paní kuchařky se od pondělí 6.6.2022 nebude vařit v MŠ, ale budou nám dovážet stravu ze ZŠ Merhautova.

ZMĚNA PRO RODIČE:

Obědy se musí odhlašovat den předem do 11.00 hodin!

I na pondělí se musíte odhlásit v pátek do 11:00 hodin. Telefonické odhlašování obědů již nelze!

Děkujeme za pochopení.

Informace k zápisu 2022/2023

zveřejněno v sekci Aktuality

JAK ZÍSKAT PŘIHLÁŠKU

Na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz jsou podrobné informace.

SBĚR PŘIHLÁŠEK

Doporučujeme osobní podání žádostí v MŠ, eliminujeme tak případné nedostatky či nesrovnalosti a přímo ověřujeme správnost údajů.

Přijímání vyplněných přihlášek:

Pondělí 2.5.2022 – od 7.30 – 16.00

Úterý 3.5.2022 – od 7.30 – 14.30

Poštou:

Veškeré dokumenty k zápisu dáte do obálky, nadepíšete nadpis Zápis školní rok 2022/2023 (pouze v nutném případě).

Doklady k zápisu:

 • Vyplněnou přihlášku s platnými podpisy rodičů s doložením dokladu o očkování (např. potvrzení s razítkem od lékaře)
 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Pokud nemáte trvalé bydliště spádově na Lesné, přinesete kopii nájemní smlouvy
 • Doložení trvalého pobytu dítěte – potvrzení z Ohlašovny trvalých pobytů – Husova 5, Brno. Upozorňujeme, že dle zákona není možné pořizovat si kopie OP pro tento účel. Ředitel školy má právo vyžádat si pro tento účel jakékoliv originály dokladů např. OP apod. pro ověření uvedených skutečností.

Rodiče přijatých dětí budou e-mailem vyzváni k vyzvednutí o přijetí od 16.5.2022.

Rodiče nepřijatých dětí vyčkávají, zda nenastane změna. Pokud změna nastane, a budou dodatečně přijati, budou informováni e-mailem a podle pokynů si rozhodnutí vyzvednou přímo v MŠ.

Pokud nebudete kontaktováni do 30.5.2022, vyzvednete si rozhodnutí v MŠ 1.6.2022 osobně.

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví.

Ivona Mašínová

ředitelka MŠ Slavíčkova 1, Brno

Zvýšení platby za stravné

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

od 1.5.2022 dojde ke zvýšení platby za stravování.

Více informací naleznete v sekci Školní kuchyně – Stravné a na nástěnkách jednotlivých tříd.

Focení dětí v MŠ „Barevný svět“

zveřejněno v sekci Aktuality

úterý 22.3.2022 od 8.30 hod. proběhne focení dětí v MŠ. Cena je 390 Kč za série fotografií postavy a portrétu. Pokud máte o focení zájem, zapište se na seznamy v jednotlivých třídách.

Potvrzení

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období 2021 je pro vás připraveno v jednotlivých třídách u pí. učitelek.

Letní prázdninový provoz 2022

zveřejněno v sekci Aktuality

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz

zveřejněno v sekci Aktuality

 Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

 • vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/  
 • vydávání žádostí bude probíhat od 01.02.2022
 • sběr žádostí 02. – 03.3.2022 – 2.3. od 8.00-15.30, 3.3. od 8.00-14.00 hod.
 • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol 
 • rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
 • poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí
 • v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno
 • ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova