Aktuality

Návrat k původnímu provozu MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

Od 1.7.2020 se vracíme k původnímu provozu MŠ.

Provoz zahajuje v 6.30 hod. a končí v 16.30 hod.

Ráno se MŠ uzamyká v 8.30 hod.

Rozcházení po obědě u Medvídků, Veverek a Zajíčků: 12.35 – 12.50 hod.

Rozcházení po obědě u Ježečků a Broučků: 12.20 – 12.40 hod.

Roušky již nejsou nutné. Nadále ale budou vyžadovány zvýšené požadavky na hygienu včetně “Čestného prohlášení”.

Prázdninový provoz

zveřejněno v sekci Aktuality


Vážení rodiče,

provoz o letních prázdninách jsme navýšili pro rodiče z naší mateřské školy ještě o týden 7.7. – 10.7.2020. Pokud máte zájem, prosíme potvrďte emailem, do předmětu napište:

Prázdniny 7.7. – 10.7. 2020 Jan Novák (uveďte jméno dítěte)

To znamená, že naše MŠ bude otevřená od 1.7.2020 – 24.7.2020.

Případný zájem nahlaste do 29.6.2020.

Úplata pro šk. rok 2020/2021

zveřejněno v sekci Aktuality

Úplata na školní rok 2020/2021 je stanovena na 580,- Kč.

Úplata – prázdniny

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče, už se těšíme alespoň na “částečný návrat” do normálního života… s vašimi dětmi. Věříme, že při důsledném dodržování všech hygienických opatření a za vaší spolupráce TO ZVLÁDNEME!

zveřejněno v sekci Aktuality

ZNOVUOTEVŘENÍ A PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY!!! – od pondělí 25.5.2020

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí  Rady městské části Brno-sever oznamujeme znovuotevření MŠ SLAVÍČKOVA ke dni 25.05.2020.

ŽÁDÁME VÁS O ZVÝŠENOU POZORNOST AKTUÁLNÍCH ZMĚN.

Provozní doba mateřské školy se mění na 7:00 -16:00 hod.

Upozorňujeme také na změny uvedené v „Dodatek ke školnímu řádu“, které jsou přílohou této zprávy – je nutné tyto ZÁSADNÍ ZMĚNY důkladně pročíst, vzít na vědomí a stvrdit podpisem u třídní učitelky při nástupu dítěte.

Dále najdete v příloze dokument „Podmínky provozu mateřské školy v období od 25.05.-30.06.2020“. Prosíme o důkladné prostudování zejména části II. POHYB V PROSTORÁCH MŠ, kde jsou uvedeny naprosto zásadní hygienická opatření. I tyto podmínky a opatření je nutné vzít na vědomí a stvrdit svým podpisem u třídní učitelky.

Další dokument Příchod dítěte do mateřské školy

Děti mohou do budovy MŠ přicházet pouze v doprovodu jedné osoby. Do budovy MŠ vstupují současně pouze 4 skupiny do každého podlaží, skupinu tvoří jedna dospělá osoba a jedno dítě, popř. sourozenec, který dochází MŠ. (Nelze vcházet do budovy se sourozencem, který MŠ nenavštěvuje ani vjíždět s kočárkem).

Při příchodu do budovy MŠ doprovod použije připravené jednorázové návleky, umístěné k  dispozici ve vstupním zádveří. Po příchodu je povinností skupiny (1 dospělá osoba + 1 dítě) dezinfikovat si ruce z dávkovačů umístěných v šatnách jednotlivých tříd. Doprovod zodpovídá za manipulaci s dezinfekčním prostředkem.

V šatně jednotlivých tříd se mohou současně zdržovat jen 2 skupiny a to pouze po dobu nezbytně nutnou

Je nutné počítat s delší časovou prodlevou při předávání dětí.

Doba příchodu dítěte do MŠ je nově stanovena na dobu od 7:00 do 8:00 hodin. V 8 hodin se budova uzamyká a probíhá dezinfekce vnitřních prostor MŠ.  Po uzavření budovy nelze již dítě přijmout.

Vyzvedávání dětí po obědě od 12:20-12:45 hodin.

Vyzvedávání dětí v odpoledních hodinách od 15:00-16:00 hodin ve třídách bude probíhat stejným způsobem, jako při příchodu (viz. výše).

V příloze naleznete i dokument „Čestné prohlášení“, které je nutné vyplnit a odevzdat při nástupu dítěte. Výše uvedené Čestné prohlášení podepisujete vždy po absenci dítěte.

Děkujeme

Podmínky provozu MŠ v období od 25.5. – 30.6.2020

zveřejněno v sekci Aktuality

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků

zveřejněno v sekci Aktuality

Prohlášení COVID – podmínky provozu MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

Stravné – upozornění!!!

zveřejněno v sekci Aktuality

Od 25.5.2020 jsou všechny děti automaticky přihlášeny ke stravování. Pokud vaše dítě nebude MŠ navštěvovat, stravu si odhlaste. Děkujeme!

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova