Aktuality

Poslední možnost odhlášení obědů

zveřejněno v sekci Aktuality

Poslední možnost odhlášení obědů na letní prázdniny je do úterý 25.6. 2019 do 12.hod.

Po tomto termínu již nelze odhlašovat stravu z důvodu účetních uzávěrek, objednávek zboží a zajištění provozu MŠ.

Přejeme všem strávníkům krásné letní prázdniny.

Schůzka pro rodiče nových dětí

zveřejněno v sekci Aktuality

Ve středu 26.6.2019 v 15.30 hod. se koná schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do naší MŠ.

Schůzka se koná v přízemí ve třídě Broučků. Obdržíte zde veškeré informace a dokumenty potřebné k nástupu do MŠ.

Už se na Vás těšíme!

 

Pasování předškoláčků

zveřejněno v sekci Aktuality

POUZE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Ve středu 12.6. v 15.30 hod. na zahradě naší MŠ (dle počasí) se bude konat program pro předškoláky spojený s pasováním, kterého se zúčastní i rodiče. V rámci programu proběhnou soutěže rodičů s dětmi.

Letní prázdninový provoz pro děti z jiných MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

Kdo má zájem o umístění dítěte o prázdninách v naší MŠ, dostavte se do MŠ

1.3.2019 od 8:00 do 16:00 hod, nebo si přihlášku stáhněte na web. stránkách v sekci DOKUMENTY – Žádost o přijetí na letní prázdninový provoz (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je také k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/.

Sběr přihlášek  bude probíhat 28.3.2019 od 8:00 do 16:00 hod.

S ohledem na povolenou kapacitu naší MŠ budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkou MŠ.

Rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů.

Poměrnou část školného a stravného je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí.

V případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno.

Ve vlastní MŠ je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí.

 

 

Změna kontaktních údajů

zveřejněno v sekci Aktuality

Máme nová telefonní čísla!

přízemí (třída Broučci a Ježečci): 604 513 593

1.patro (třída Medvídci, Zajíčci, Veverky): 604 526 131

Dále upozorňujeme na nový email pro školní kuchyni:

sj.slavickova@volny.cz

 

Změna výše školného

zveřejněno v sekci Aktuality

Pro školní rok 2018/2019 je stanovena výše školného 450,- Kč.

Organizace školního roku 2018/2019

zveřejněno v sekci Aktuality
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3.9.2018
Podzimní prázdniny pondělí 29.10. – úterý 30.10.2018
Vánoční prázdniny sobota 22.12.2018 – středa 2.1.2019
  vyučování začíná ve čtvrtek 3.1.2019
Jednodenní pololetní prázdniny pátek 1.2.2019
Jarní prázdniny pondělí 11.2. – neděle 17.2.2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18.4. – pátek 19.4.2019
Hlavní prázdniny sobota 29.6.2019– neděle 1.9.2019
Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2.9.2019

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova