zveřejněno v sekci Aktuality

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče, dávám vám na vědomí nařízení vlády o pokračování uzavření mateřských škol do 28.3.2021.

I nadále očekávejte distanční vzdělávání formou úkolů, námětů a inspirace.

Ivona Mašínová

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu coronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22.BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
 dále se do 28. března prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu (tzv. „určené školy“).
Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

INSPIRACE

zveřejněno v sekci Aktuality

Na stránkách brněnského planetária jsou zveřejněné pohádky/výukové příběhy pro malé děti
https://www.hvezdarna.cz/?page_id=558
Na stránkách Obchůdek Vendula je každý den nový pracovní list
https://www.obchudekvendula.cz/Zdarma-c15_0_1.htm
Záchranná stanice živočichů Makov má online krmítko, kde děti mohou pozorovat mnoho druhů ptáků
https://www.makov.cz/webkamera.html
Klíčení fazolí na Vida blogu
https://vida.cz/blog/novy-zivot

https://decko.ceskatelevize.cz/joginci?fbclid=IwAR3FZK8J31lz2y0wI50moHCzrFGa-29H8RAdxEXqcL28zN7qYXEvrmYRS70

Dále vám posíláme odkaz na stránky, kde probíhá online přenos záchranné stanice  https://www.makov.cz/…tml 
 

Distanční výuka

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

z důvodu nařízení vlády ČR o uzavření mateřských škol od 1.3.2021 budeme výuku předškoláků provádět  distančním vzděláváním formou emaiů a odkazů na webu .
Opět vám na maily budeme postupně zasílat různé náměty a úkoly na přípravu předškoláků do ZŠ. Pokud někdo nemá možnost si zaslané materiály vytisknout, obraťte se na nás a my vám je vytiskneme.

Pro mladší děti budeme umísťovat náměty na web.


MŠMT  vydalo nové Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v Mateřské škole:

 • MŠ je povinna zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat.
 • Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte(zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.), ale také personálním a technickým možnostem školy.

Ředitel školy rozhoduje o konkrétním způsobu organizace vzdělávání distančním způsobem.

Záleží na každé MŠ, jak si pravidla pro distanční výuku nastaví. (Měla by je mít, ale zakotvena ve svém školním řádu.)
Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne.
S ohledem na odlišné podmínky jednotlivých dětí a jejich rodin není vhodné stanovovat pro zapojení do vzdělávání pevně určené časy a absenci posuzovat dle účasti na těchto aktivitách v konkrétních hodinách.


OŠETŘOVNÉ: Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol zde. MŠ žádný formulář nevystavuje. Rodič může ošetřovné na dítě v MŠ čerpat i v případě, že jsou v místě jarní prázdniny.

Přejeme vám hlavně zdraví, pevné nervy  a doufáme, že se co nejdříve zase uvidíme.

S přáním hezkého dne Ivona Mašínová a  kolektiv MŠ Slavíčkova


OŠETŘOVNÉ

zveřejněno v sekci Aktuality

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM NAJDETE zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ- SBĚR ŽÁDOSTÍ

zveřejněno v sekci Aktuality

Z DŮVODU UZAVŘENÍ VŠECH MATEŘSKÝCH ŠKOL NENÍ MOŽNO OSOBNĚ PŘEBÍRAT ŽÁDOSTI NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ.

PROTO ŽÁDÁME RODIČE, ABY DOKUMENTY VKLÁDALI DO SCHRÁNKY

K TOMU URČENÉ ( bílá schránka v přízemí budovy uprostřed MŠ)

NEBO ZASÍLALI DATOVOU SCHRÁNKOU ( ucnkn4j)

Děkujeme

INFORMACE

zveřejněno v sekci Aktuality

VÁŽENÍ RODIČE,

 • OBĚDY VÁM VŠEM BUDOU AUTOMATICKY ODHLÁŠENY AŽ DO 19.3.2021
 • POKUD BYSTE MĚLI ZÁJEM, MŮŽETE SI VYZVEDNOUT OSOBNÍ VĚCI DĚTÍ VE STŘEDU 3.3.2021 9:00 – 13:30 HOD. Zvoňte na prostřední dveře „zásobování“
 • SOUČASNĚ SI MŮŽETE VYZVEDNOUT PRACOVNÍ SEŠITY PRO PŘEDŠKOLÁKY (3.3.2021 9:00 – 13:30 HOD)

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády bude od 1. března 2021 Mateřská škola Slavíčkova uzavřena .

INFORMACE O NÁHRADNÍM PROVOZU BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

zveřejněno v sekci Aktuality

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz

do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

 • vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/  a jednotlivých MŠ)
 • vydávání žádostí bude probíhat od 01.02.2021
 • sběr žádostí 02. – 04.3.2021
 • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol 
 • rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
 • poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí
 • v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno
 • ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí
 • formuláře jsou ke stažení na našem webu

Je možné posílat i přes Datovou stránku školy : ucnkn4j

 

Znovuotevření MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

Od čtvrtka 18.2.2021 bude školka znovu otevřena v běžném provozu (6:30-16:30). Vzhledem k dlouhodobému uzavření školka bude v provozu i během jarních prázdnin bez omezení.

Nadále trvají zvýšená hygienická opatření:

 • do MŠ je povolen vstup pouze dvou dospělých osob s dítětem, proto žádáme rodiče, aby se v prostorách MŠ zdržovali co nejkratší dobu a počítali s časovou prodlevou
 • roušky ve všech prostorách MŠ pro rodiče
 • rodiče v hale použijí návleky na boty nebo se vyzují, děti si obuv vyzují v hale a přenesou do šatny
 • u vstupu je nutné použít dezinfekční gel!!!
 • do 8:30 je třeba opustit budovu MŠ z důvodu úklidu a dezinfikování prostor MŠ
 • vyzýváme rodiče, aby tato opatření respektovali a dodržovali

Karneval

zveřejněno v sekci Aktuality

Ve středu 24.2.2021 jsme pro děti připravili karneval.

Prosíme rodiče, aby měly děti na tento den oblečené jakékoliv masky, které si doma vyrobíte nebo zapůjčíte.

Děkujeme.

 • Co nás čeká v nejbližší době

  • 7. 12. 2023

   Dne 7.12. 2023 navštíví naši MŠ Mikuláš.

  • 14. 12. 2023

   Ve čtvrtek 14.12.2023 Vás srdečně zveme na předvánoční posezení s tvořením, kde si spolu zazpíváme koledy a vychutnáme si předvánoční atmosféru (nejedná se o  klasickou besídku). Posezení se bude...   Číst celé

  • 9. 1. 2024

   Dne 9.1. přijede do naší MŠ Divadlo Sandry Riedlové se „Zimní pohádkou“.

  • 22. 1. 2024
   26. 1. 2024

   Návštěva Knihovny Jiřího Mahena bude probíhat v týdnu od 22.1.-26.1.2024.

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova