Potvrzení pro uplatnění slevy na dani

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

Potvrzení o výši výdajů za pobyt vyživovaného dítěte v mateřské škole je pro vás nachystaný v jednotlivých třídách u pí. učitelek.

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova