Informace k zápisu 2022/2023

zveřejněno v sekci Aktuality

JAK ZÍSKAT PŘIHLÁŠKU

Na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz jsou podrobné informace.

SBĚR PŘIHLÁŠEK

Doporučujeme osobní podání žádostí v MŠ, eliminujeme tak případné nedostatky či nesrovnalosti a přímo ověřujeme správnost údajů.

Přijímání vyplněných přihlášek:

Pondělí 2.5.2022 – od 7.30 – 16.00

Úterý 3.5.2022 – od 7.30 – 14.30

Poštou:

Veškeré dokumenty k zápisu dáte do obálky, nadepíšete nadpis Zápis školní rok 2022/2023 (pouze v nutném případě).

Doklady k zápisu:

  • Vyplněnou přihlášku s platnými podpisy rodičů s doložením dokladu o očkování (např. potvrzení s razítkem od lékaře)
  • Občanský průkaz
  • Rodný list dítěte
  • Pokud nemáte trvalé bydliště spádově na Lesné, přinesete kopii nájemní smlouvy
  • Doložení trvalého pobytu dítěte – potvrzení z Ohlašovny trvalých pobytů – Husova 5, Brno. Upozorňujeme, že dle zákona není možné pořizovat si kopie OP pro tento účel. Ředitel školy má právo vyžádat si pro tento účel jakékoliv originály dokladů např. OP apod. pro ověření uvedených skutečností.

Rodiče přijatých dětí budou e-mailem vyzváni k vyzvednutí o přijetí od 16.5.2022.

Rodiče nepřijatých dětí vyčkávají, zda nenastane změna. Pokud změna nastane, a budou dodatečně přijati, budou informováni e-mailem a podle pokynů si rozhodnutí vyzvednou přímo v MŠ.

Pokud nebudete kontaktováni do 30.5.2022, vyzvednete si rozhodnutí v MŠ 1.6.2022 osobně.

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví.

Ivona Mašínová

ředitelka MŠ Slavíčkova 1, Brno

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova