Distanční výuka

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

z důvodu nařízení vlády ČR o uzavření mateřských škol od 1.3.2021 budeme výuku předškoláků provádět  distančním vzděláváním formou emaiů a odkazů na webu .
Opět vám na maily budeme postupně zasílat různé náměty a úkoly na přípravu předškoláků do ZŠ. Pokud někdo nemá možnost si zaslané materiály vytisknout, obraťte se na nás a my vám je vytiskneme.

Pro mladší děti budeme umísťovat náměty na web.


MŠMT  vydalo nové Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v Mateřské škole:

  • MŠ je povinna zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  • Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat.
  • Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte(zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.), ale také personálním a technickým možnostem školy.

Ředitel školy rozhoduje o konkrétním způsobu organizace vzdělávání distančním způsobem.

Záleží na každé MŠ, jak si pravidla pro distanční výuku nastaví. (Měla by je mít, ale zakotvena ve svém školním řádu.)
Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne.
S ohledem na odlišné podmínky jednotlivých dětí a jejich rodin není vhodné stanovovat pro zapojení do vzdělávání pevně určené časy a absenci posuzovat dle účasti na těchto aktivitách v konkrétních hodinách.


OŠETŘOVNÉ: Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol zde. MŠ žádný formulář nevystavuje. Rodič může ošetřovné na dítě v MŠ čerpat i v případě, že jsou v místě jarní prázdniny.

Přejeme vám hlavně zdraví, pevné nervy  a doufáme, že se co nejdříve zase uvidíme.

S přáním hezkého dne Ivona Mašínová a  kolektiv MŠ Slavíčkova


© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova