ZNOVUOTEVŘENÍ A PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY!!! – od pondělí 25.5.2020

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí  Rady městské části Brno-sever oznamujeme znovuotevření MŠ SLAVÍČKOVA ke dni 25.05.2020.

ŽÁDÁME VÁS O ZVÝŠENOU POZORNOST AKTUÁLNÍCH ZMĚN.

Provozní doba mateřské školy se mění na 7:00 -16:00 hod.

Upozorňujeme také na změny uvedené v „Dodatek ke školnímu řádu“, které jsou přílohou této zprávy – je nutné tyto ZÁSADNÍ ZMĚNY důkladně pročíst, vzít na vědomí a stvrdit podpisem u třídní učitelky při nástupu dítěte.

Dále najdete v příloze dokument „Podmínky provozu mateřské školy v období od 25.05.-30.06.2020“. Prosíme o důkladné prostudování zejména části II. POHYB V PROSTORÁCH MŠ, kde jsou uvedeny naprosto zásadní hygienická opatření. I tyto podmínky a opatření je nutné vzít na vědomí a stvrdit svým podpisem u třídní učitelky.

Další dokument Příchod dítěte do mateřské školy

Děti mohou do budovy MŠ přicházet pouze v doprovodu jedné osoby. Do budovy MŠ vstupují současně pouze 4 skupiny do každého podlaží, skupinu tvoří jedna dospělá osoba a jedno dítě, popř. sourozenec, který dochází MŠ. (Nelze vcházet do budovy se sourozencem, který MŠ nenavštěvuje ani vjíždět s kočárkem).

Při příchodu do budovy MŠ doprovod použije připravené jednorázové návleky, umístěné k  dispozici ve vstupním zádveří. Po příchodu je povinností skupiny (1 dospělá osoba + 1 dítě) dezinfikovat si ruce z dávkovačů umístěných v šatnách jednotlivých tříd. Doprovod zodpovídá za manipulaci s dezinfekčním prostředkem.

V šatně jednotlivých tříd se mohou současně zdržovat jen 2 skupiny a to pouze po dobu nezbytně nutnou

Je nutné počítat s delší časovou prodlevou při předávání dětí.

Doba příchodu dítěte do MŠ je nově stanovena na dobu od 7:00 do 8:00 hodin. V 8 hodin se budova uzamyká a probíhá dezinfekce vnitřních prostor MŠ.  Po uzavření budovy nelze již dítě přijmout.

Vyzvedávání dětí po obědě od 12:20-12:45 hodin.

Vyzvedávání dětí v odpoledních hodinách od 15:00-16:00 hodin ve třídách bude probíhat stejným způsobem, jako při příchodu (viz. výše).

V příloze naleznete i dokument „Čestné prohlášení“, které je nutné vyplnit a odevzdat při nástupu dítěte. Výše uvedené Čestné prohlášení podepisujete vždy po absenci dítěte.

Děkujeme

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova