Změny zápisu do MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

Cílem opatření je organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Stačí čestné prohlášení o očkování (viz příloha v aktualitách níže) + prostá kopie očkovacího průkazu, doklad o zdravotním stavu dítěte nebude vyžadován.

Ověřování trvalého pobytu nespádových dětí OŠMT doporučuje formou čestného prohlášení zákonných zástupců (viz příloha v aktualitách níže).

Tato čestná prohlášení budou uveřejněna pro potřebu rodičů, také na webových stránkách https://zapisdoms.brno.cz/

Termín sběru přihlášek zůstává zachován – tzn. proběhne 4. a 5. května 2020.

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova