Letní prázdninový provoz pro děti z jiných MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

Kdo má zájem o umístění dítěte o prázdninách v naší MŠ, dostavte se do MŠ

1.3.2019 od 8:00 do 16:00 hod, nebo si přihlášku stáhněte na web. stránkách v sekci DOKUMENTY – Žádost o přijetí na letní prázdninový provoz (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je také k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/.

Sběr přihlášek  bude probíhat 28.3.2019 od 8:00 do 16:00 hod.

S ohledem na povolenou kapacitu naší MŠ budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkou MŠ.

Rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů.

Poměrnou část školného a stravného je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí.

V případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno.

Ve vlastní MŠ je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí.

 

 

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova