Školné

Pro školní rok 2017/2018 bylo stanoveno školné ve výši 503,- Kč na měsíc.

Současně se stravným se bude strhávat z účtu i úplata za předškolní vzdělávání (školné).

 

© 2016 Mateřská škola Slavíčkova