Prázdninová úplata

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

v době, kdy bude MŠ o prázdninách zajišťovat provoz, jsou všichni rodiče dětí, platících úplatu, 

(i když jejich dítě do MŠ chodit nebude) povinni platit poměrnou část prázdninové úplaty,

což činí 190 Kč.

Dle: (vyhl. č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhl. č. 14/2005 o předškolním vzdělávání §6 odst.4)

DĚKUJEME!

© 2016 Mateřská škola Slavíčkova