Prázdninová úplata

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

v době, kdy bude MŠ o prázdninách zajišťovat provoz, jsou všichni rodiče dětí, platících úplatu, 

(i když jejich dítě do MŠ chodit nebude) povinni platit poměrnou část prázdninové úplaty,

což činí 190 Kč.

Dle: (vyhl. č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhl. č. 14/2005 o předškolním vzdělávání §6 odst.4)

DĚKUJEME!

Schůzka pro rodiče nových dětí

zveřejněno v sekci Aktuality

Schůzka pro rodiče nových dětí se bude konat v ÚTERÝ 29.8.201716:00 hodin.

Zde se dozvíte všechny potřebné informace.

Těšíme se na Vás!

PROSÍME, DOSTAVTE SE BEZ DĚTÍ.

Děkujeme!

Provoz MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

Provoz MŠ končíPÁTEK 30.6.2017.

Nový školní rok začínáPONDĚLÍ 4.9.2017.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ JE:

3.7., 4.7., 7.7.2017

od 24.7. do 28.7.2017

od 28.8. do 31.8.2017

Úplata za předškolní vzdělávání

zveřejněno v sekci Aktuality

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 je stanovena na částku 503 Kč/měsíc.

PŘEJEME VŠEM…

zveřejněno v sekci Aktuality

PŘEJEME VŠEM POHODOVÉ I SLUNÍČKOVÉ PRÁZDNINY

A NAŠIM PŘEDŠKOLÁČKŮM ŠŤASTNÝ VSTUP DO PRVNÍ TŘÍDY!

Poděkování…

zveřejněno v sekci Aktuality

MNOHOKRÁT DĚKUJEME PANU PĚCHÁČKOVI ZA VYTVOŘENÍ NAŠICH

NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK!!!

Výstava obrázků

zveřejněno v sekci Aktuality

U příležitosti „Svátku čarodejnic“ se konala výstava v královopolském Tescu. Zákazníci si mohli prohlédnout SAM_3500obrázky s čarodějnou tématikou. Své místo zde našly i výtvory dětí z naší MŠ.

Více fotogrSAM_3494afií naleznete v galerii: Akce s dětmi.

Článek o naší MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

V Severníku, v měsíčníku městské části Brno-sever vyšel o naší MŠ článek.

 

Maškarní rej na Slavíčkově

Jak loňský rok, tak i ten letošní uspořádaly paní učitelky zmateřské školy
na Slavíčkově karneval pro děti. Již od brzkého rána, kdy děti vcházely do
třídy v doprovodu rodičů zcela natěšené, paní učitelky vítaly děti rovněž
v maskách. Úsměv a obdiv tedy byl vzájemný. V průběhu dopoledne byl
pro děti připraven program ve formě soutěží a pohybových her. NechybělSAM_2762
ani klasický tanec s míčky a přehlídka masek. I dopolední svačinka byla ve
stylu masopustu, nesmělo chybět typické jídlo – koblížky. Celý dopolední
program jsme ukončili společnou fotografií všech tříd a přehlídkou masek.
Po průvodu jsme se rozdělili opět do svých tříd. Děti byly plné dojmů azážitků
z různorodých masek svých kamarádů a nejen to. Děti však odložily masky
jen na chvíli. I v odpoledních hodinách karneval pokračoval, jelikož si děti
žádaly opět obléknout zpět své kostýmy.
Velice si vážíme toho, že se na této akcí podílejí i rodiče a přispívají tak
kdětské radosti a k rozvoji jejich fantazie. Děti tak mají možnost, vcítit se
do jiné role – např. do role komiksového hrdiny, princezny a dalších postav.
Již nyní se těšíme na další rok na nápadité masky a zábavu.
Jana Černíková, učitelka ze třídy Veverek

odkaz:

http://www.sever.brno.cz/images/soubory/severnik/2016/severnk%203_2016.pdf

Článek o naší MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

V Severníku, v měsíčníku městské části Brno-sever vyšel o naší MŠ článek.

 

Mateřská škola Slavíčkova se navrací k přírodě

„Když každý uděláme něco, společně uděláme mnoho pro ostatní i pro příští generace…“

Naši mateřskou školu obklopuje zahrada, která svou
rozlehlostí skýtá velkou škálu užití a my se ji snažíme
využívat nejen k pohybovým aktivitám.
V rámci environmentální výchovy rozvíjíme u dětí kladný vztah k přírodě
a její ochraně. Vedeme děti k vědomí o působení člověka na přírodu včetně
poznání důsledků lidských činností působících devastaci a ohrožení kvality
vody, vzduchu, půdy, rostlin a zvířat s následným ohrožením lidského zdraví,
ale i všeho živého na Zemi.
Již třetím rokem na školní zahradě společně s rodiči vytváříme podnětné
prostředí pro poznávání přírody, zkoumání, bádání, pokusy, výtvarné činnosti
a hry.
Děti se aktivně zapojují do péče o rostliny – zalévají, vytrhávají plevel,
okopávají záhonky. Pěstujeme různé druhy zeleniny, aby děti na vlastní oči
viděly celý proces růstu rostlin od semínka a aby věděly, že ovoce a zelenina
„neroste v supermarketu“…
V loňském roce jsme spolu s rodiči instalovali vyvýšené záhony, které
děti rády obhospodařují. Z vypěstovaných produktů si s dětmi děláme
ochutnávky, saláty, pečeme si koláče s jablky, malinami, švestkami, sušíme
křížaly a pečeme ovocný čaj.

V „Babiččině bylinkové zahrádce“ pěstujeme bylinky a děti se je učí rozlišovat
podle vůně, chuti i vzhledu. Samy si vybírají bazalku a pažitku jako
přílohu ke svačince.
Z meduňky, máty a šalvěje si vaříme čaj. Naše děti také vědí, jak nakládat
s biologickým odpadem, nosíme ho společně do 3 kompostérů, které máme
na zahradě.
Díky příspěvkům od rodičů jsme pořídili budky pro různé druhy ptáků,
domeček pro veverky (které máme na zahradě), domeček pro ježka. Návštěvníky
naší zahrady jsou sýkorky, straky, vrabci, sojky, kosi a další. Kromě
malých krmítek máme i velký
„Ptačí hostinec“, kam nosí děti ptáčkům krmení, pozorují
je a rozšiřují si znalosti díky prožigggtkovému učení. Již
máme první úspěch, v našich budkách zahnízdily sýkorky.
Dále jsme instalovali „hmyzí hotýlky“ pro broučky,
kteří zde mají své útočiště a čmelín pro čmeláky.
Na konci října jsme pořádali symbolické „Zamykaní
zahrady“ spojené s brigádou a opékáním brambor,
jako za starých časů. Díky hojnému počtu rodičů, kteří
nám přišli pomoci na brigádu, jsme udělali spoustu práce,
posilnili jsme se opečenými bramborami a zazimovali
zahradu.

Ivona Mašínová, ředitelka MŠ Slavíčkova 1

odkaz:

http://www.sever.brno.cz/images/soubory/severnik/2015/severnk%2012_2015.pdf#page=14&zoom=auto,-39,729

 

 

 

  • Co nás čeká v nejbližší době

    • 1. 7. 2017
      31. 8. 2017

      TĚŠÍME SE NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK PLNÝ NOVÝCH ZÁŽITKŮ, DOBRODRUŽSTVÍ A POZNÁVÁNÍ!

© 2016 Mateřská škola Slavíčkova